Hoppa till innehåll

Kollektivtrafik

Förstudie om kollektivtrafik

Förstudie: Kollektivtrafik kör över gränsen
Svinesundskommittén och Østfold kollektivtrafikk genomför gemensamt en förstudie, via Interreg Sverige-Norge, för att identifiera möjligheter att utveckla kollektivtrafiken mellan Fyrbodal och Østfold, Dalsland/Bohuslän och Østfold. Förstudie letar efter nya metoder för att förstå och analysera gränsöverskridande rörelse, projektet undersöker den nuvarande situationen och utmaningar samt satsar på att stärka och utveckla samarbetet mellan politiska aktörer och intressenter för kollektivtrafiken i regionen.

Projektet kommer att bredda kollektivtrafikens definition genom fokus på kombinerad mobilitet. Det bygger på ett framtidsorienterad princip att mobilitet är något som kan köpas som en tjänst och inte kräver att man äger en egen bil. Förutom att ta hänsyn till kollektivtrafikens system skall samverkan med andra aktörer betänkas (t.ex. personbilar och samåkning, hyrbilar, cyklar, båtar, taxi) för att göra hela resan effektivt. Koppla ihop olika transportmedel enligt kundernas/resenärernas behov.

”För att främja den regionala utvecklingen och för att öka gränsbornas möjligheter till arbete och fritid är det mycket viktigt med en fungerande gränsöverskridande trafik. Dessutom är kollektivtrafiken en förutsättning för turism och en förbättrad kollektivtrafik bidrar till en minskad miljöbelastning” säger Linda Engsmyr, ordförande för Svinesundskommittén och politiker i Sarpsborg kommun.

De övergripande målet är att identifiera möjligheter för ett ökat kollektivt resande, för dagpendlare, ungdomar, turister och fritids-, kulturresenärer.

Ett väl organiserat kollektivtrafiksystem betraktas som grund för hållbar regional utveckling, social trygghet och jämställdhet. Det bidrar även till att uppnå FN:s globala miljömål.