F.v. konferansier Susanne Rudenstam fra Sveriges Träbyggnadskansli, Kjell Nilsson, LInn Laupsa, styreleder i Svinesundskomiteen og varaordfører i Halden kommune, David Josefsson, stortingsrepresentant i Civilutskottet, Riksdagen (M), Janet Ågren, kommunestyrerepresentant, Umeå Kommun (S) og nders Ahnlid, direktør i Kommerskollegium. FOTO: Annika Daisly
 • Grensemuligheter

Felles byggeregler i Norden kan realiseres – det gjelder bare for ministrene å bestemme seg

Er tiden inne for et felles nordisk byggemarked? I 50 år har det vært forsøk på å innføre felles byggeregler i Norden, men det har ennå ikke lykkes. Kjell Nilsson, PhD, forsker og tidligere direktør for Nordregio, peker på flere grunner til at vi nå har en ekstra gunstig situasjon. Det gjelder bare for Nordens ministre å presse på og at de sakkyndige blir enige. – Boligministrene har ansvaret, de må kreve resultater, sier Nilsson.

Seminaret «Er et felles byggmarked i Norden mulig?» fant sted under Almedalsuken, Sveriges svar på Arendalsuka i Norge. Eiendomsforvaltere, riksdagspolitikere, Kommerskollegium (Sveriges myndighet for utenrikshandel, EUs indre marked og handelspolitikk, journ.anm.) og representanter fra bransjen deltok.

Felles nordiske byggeregler er mulig å få til, mener Kjell Nilsson, som har utredet spørsmålet på oppdrag fra Svinesundskomiteen og AEBR (Association of European Border Regions). Men for å lykkes, kreves det pådriv fra politikken og at landene løfter blikket og ser bort fra proteksjonismen for sine egne regler.

– Hvis det finnes vilje, har man rodd i havn betydelig mer kompliserte prosjekter. Kompetansen finnes. Samle de hjernene som er eksperter på området og la dem nøste opp i det, og krev at de skal bli enige. Det trenger ikke være vanskeligere enn det, sa den tidligere Nordregio-direktøren under den ene panelsamtalen.

De nordiske statsministrene vedtok en felles visjon i 2019 om at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030. Boligministrene har sluttet seg til visjonen, men resultatene lar vente på seg.

– I ord er man enige, men når det kommer til gjennomføringen, halter det betydelig, sa Nilsson.

Felles regler kan løse flere kriser

På seminaret ble markedssituasjonen for den svenske byggebransjen beskrevet som den vanskeligste på 30 år. Det er mange faktorer som spiller inn; mangel på kompetanse, høye byggekostnader, høye renter og stigende råvarepriser. Samtidig råder boligmangel i landet.

– Sverige og Norge har sammen med Sveits Europas høyeste byggekostnader, sa Nilsson og forklarte at en av de viktigste årsakene som nasjonale økonomier har påpekt, er mangelen på konkurranse.

Felles byggeregler vil være til fordel både for forbrukerne og byggefirmaene.

– Det ville øke farten i byggingen, senke kostnadene gjennom økt konkurranse og i tillegg øke innovasjonskraften i bransjen, påpekte Susanne Rudenstam, daglig leder i Sveriges Träbyggnadskansli, en organisasjon som jobber for å fremme bruken av tre som byggemateriale i bygg- og anleggssektoren.

Også klimaomstillingen vil dra nytte av felles regler. Dette aspektet ble løftet fram av Anna Ervast Öberg, operativ leder i eiendomsutviklingsselskapet Folkhem Nordr som fokuserer på å bygge bærekraftige boliger med tre som hovedmateriale.

– Vi må fremme alt som hjelper oss å gå fra enkeltstående innovasjonsprosjekter til å skalere opp. Vi har en fantastisk mulighet til å bidra til en løsning i større skala for klimaomstillingen. Har man et felles språk i standarder og lignende, kan man oppnå tilstrekkelig omfang, sa Ervast Öberg.

F.v. konferansier Susanne Rudenstam fra Sveriges Träbyggnadskansli, Lars Lidén, fagsjef hos BIM Alliance, Kjell Nilsson, PhD, seniorrådgiver og tidligere direktør for Nordregio, Anders Ahnlid, administrerende direktør for Kommerskollegium og Sveriges representant i Nordiske ministerrådets grensehinderråd, samt Johan Löfstrand, styreleder i Sveriges allmännytta og stortingsrepresentant. FOTO: Svinesundskomiteen

Mikael Lindberg er salgsdirektør i Martinsons byggsystem i Västerbotten. De produserer bærekraftig virke av limtre og krysslimt tre (massivtre) og satser nå fullt ut på det norske markedet. Han forteller at interessen er stor, men at det finnes en del utfordringer å håndtere.

– I lang tid har våre over 20 ingeniører i Sverige finlest reglene og sett på hvordan det norske regelverket er sammenlignet med det svenske, forklarte han.

Felles standarder ville spart mye tid.

– Jo flere felles regler og normer vi kan finne, jo mer effektiv industriell produksjon kan vi få, sa Lindberg.

I grenseregioner der kundene på den andre siden av riksgrensen er like nær som det innenlandske markedet, ville felles regler åpne for betydelig større muligheter for byggefirmaene.

– Mangel på felles standarder gjør det vanskeligere for aktører å følge regelverket. Det skaper et byråkrati som egentlig er unødvendig, sa Linn Laupsa, leder av Svinesundskomiteen og varaordfører i Halden kommune i Norge.

Detaljene er avgjørende

Men hvis diskusjonen har pågått siden 1970-tallet, hva er det da som tilsier at Norden endelig skal knekke denne nøtten?

– Det er to ting som taler for at forutsetningene er bedre i dag. Det ene er forenklingen av byggereglene. Man overfører mer ansvar til byggeindustrien og åpner dermed for mer innovative måter å oppfylle kravene på. Det andre er digitaliseringen som tvinger frem en likhet, forklarer Nilsson.

Der skoen virkelig trykker, er på alle detaljene og at hvert land har sine tradisjoner som kan være vanskelige å bryte. Skal man for eksempel åpne dørene utover for å gjøre det enklere å evakuere, eller skal de åpnes innover for ikke å hindre dem som skal rømme bygningen?

– De nordiske landene er jo enige om at vi skal ha felles regler, men problemet er at man vil følge sine egne regler. Eksempelet med hvilken vei en dør bør åpnes handler mest om hva man prioriterer. Alle regjeringer trenger å løfte blikket og se at det viktige ikke er hva man velger, men at man velger, sa David Josefsson (M), medlem av civilutskottet i Riksdagen (tilsvarende kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, journ.anm.) og boligpolitisk talsperson for Moderaterna.

F.v. Anna Ervast Öberg, operativ leder hos Folkhem Nordr, Mikael Lindberg, salgssjef hos Martinsons byggsystem, og Tobias Olsson, daglig leder Sveriges arkitekter. FOTO: Svinesundskomiteen

Kjell Nilsson sluttet seg til Josefsson og sa at de nordiske landene holder en tilsvarende kvalitet der ingen alternativ egentlig er bedre enn det andre.

– Jeg har ikke funnet noe område der det finnes vitenskapelige belegg for at noen lands løsninger er bedre enn andre, men ambisjonene er høye hos alle de nordiske landene, og forutsetningene er omtrent de samme. Så selvsagt kan man komme frem til et fornuftig kompromiss, forklarte Nilsson.

Hans oppdrag og Svinesundskomiteens utgangspunkt i saken er å stimulere mindre bedrifter til å vokse og utvikle seg. Når det kommer til Nordens ulike byggeregler, er det spesielt de små og mellomstore bedriftene som sliter. De store bedriftene er store nok til å bygge opp parallelle virksomheter.

– Så derfor er de store bedriftene ingen pådrivere, sier Nilsson.

Norden kan også spille en rolle internasjonalt

For noen år siden undersøkte Kommerskollegium hvordan de kunne integrere Norden bedre og rettet da interessen mot byggesektoren.

– Om man ser bort fra harmoniseringen av regelverkene, har det skjedd mye innen standardiseringsspørsmål der det til og med har kommet nordiske standarder som har blitt internasjonalt veiledende, forteller Anders Ahnlid, generaldirektør for Kommerskollegium og Sveriges representant i Nordisk ministerråds grensehinderråd.

Han nevner bæreevnen i takbjelker ved snøfall som et eksempel og mener at Norden kan gjøre mye mer.

– Vi er verdens tiende største økonomi. Vi kunne spille en rolle internasjonalt hvis vi jobber sammen, sier han.

Mer informasjon

Seminaret ble arrangert av Svinesundskomiteen i samarbeid med Grensekomiteen MidtSkandia og Sveriges Träbyggnadskansli. Seminaret er en del av prosjektet Integrert grenseregion som drives av Svinesundskomiteen og finansieres av Interreg Sverige-Norge, Västra Götalandsregionen samt tidligere Viken fylkeskommune (nå Østfold fylkeskommune).

Deltakere: 

 • Susanne Rudenstam, daglig leder, Sveriges Träbyggnadskansli
 • Anders Ahnlid, administrerende direktør, Kommerskollegium 
 • Linn Laupsa, styreleder, Svinesundskommittén 
 • David Josefsson, stortingsrepresentant i Civilutskottet (tilsvarer kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget), Riksdagen (M) 
 • Janet Ågren, nestleder i Trästad Sverige, 2. varaordfører Umeå Kommun (S) og representant i grensekomiteen MidtSkandia
 • Kjell Nilsson, serniorrådgiver, Nilsson Landscape 
 • Lars Lidén, fagansvarlig, BIM Alliance 
 • Anna Ervast Öberg, operativ leder, Folkhem Nordr 
 • Tobias Olsson, daglig leder, Sveriges Arkitekter 
 • Mikael Lindberg, salgssjef, Martinsons Byggsystem 
 • Johan Löfstrand, styreleder, Sveriges allmännytta, Riksdagen (S)

Se opptak av seminaret: https://youtu.be/zNm4TgsqOoE  

Se flere innlegg

Abonnere
på vårt nyhetsbrev

Fire ganger i året sender vi i Svinesundutvalget ut vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet deler vi det vi jobber med, informerer om gjennomførte og kommende arrangementer, og deler annen informasjon som kan være av interesse for våre lesere.

Hva ser du etter?

Søk på nettsiden

Søk