• Grensemuligheter

Positiv utvikling for lastebilkøene på Svinesund: Forbikjøringsforbudet oppheves

Svenske myndigheter har vedtatt å oppheve forbikjøringsforbudet for tunge kjøretøy i sørgående retning på E6 over Svinesund. De nye reglene trer i kraft 26. august. Statens vegvesen følger etter og innfører samme forskrift i sørgående retning på norsk side.

I oktober 2023 sendte Svinesundskomiteen brev til Länsstyrelsen (tilsvarende Fylkesmannen i Norge, red.anm.) i Västra Götaland med en kravliste på tiltak for å lette køsituasjonen på E6 ved Svinesund inn i Sverige.

LES MER: Krav om tiltak for kaotisk trafikksituasjon på Svinesund

Den 24. juni besluttet Länsstyrelsen å oppheve forbikjøringsforbudet. Svinesundskomiteen fikk beskjed 3. juli, og samme dag kom beskjeden fra Statens vegvesen at de har vedtatt det samme.

Nå er forhåpningen at lastebilkøene på E6 over Svinesund skal minste betraktelig.

Forbikjøringsforbudet har tvunget tomme lastebiler til å bli stående i høyrefeltet, og det har bidratt til lengre køer enn nødvendig. De lange køene med stillestående lastebiler har også økt risikoen for ulykker.

Bransjeorganisasjonene Sverige Åkeriföretag og Norges Lastebileier-Forbund støtter kravet om å oppheve forbikjøringsforbudet fra 2014 for lastebiler over 3,5 tonn.

Trafikksituasjonen med kilometerlange køer på E6 har vært et økende problem og nådde trolig sitt høydepunkt tidlig i 2023. I mars samme år ble det dokumentert en to kilometer lang kø av lastebiler som skulle krysse grensen inn i Sverige over Svinesundsbrua.

SE FILMEN: Lastebilkøer 15. mars 2023

Lastebilkøene over Svinesund er noe som Svinesundskomiteen har jobbet med lenge, og for flere år siden tok komiteen initiativ til å etablere en samarbeidsgruppe for grenseovergangen. Gruppen består av representanter fra Norges Lastebileier-Forbund, Sveriges Åkeriföretag, Trafikverket, Statens vegvesen, Tullverket og Tolletaten.

I takt med at trafikksituasjonen har forverret seg de siste årene, har samarbeidet blitt intensivert og det er gledelig at flere positive endringer har blitt gjort den siste tiden.

Blant annet har Tullverket omorganisert og flyttet den administrative ledelsen nærmere Svinesund. De har også økt kapasiteten på Svinesund ved å gå fra seks til ti ekspedisjonsluker.

Til høsten starter en ny utdanningsmulighet som tolladministrator innen voksenopplæringen. Svinesundskomiteen er en av pådriverne bak tilbudet som skal tilbys ved Strömstad videregående skole.

Svinesundskomiteens arbeid for å redusere køene på E6 over Svinesund, finansieres gjennom EU-prosjektet Integrert grenseregion med penger fra Interreg Sverige – Norge, tidligere Viken fylkeskommune, Västra Götalandsregionen og Svinesundskomiteen.

Se flere innlegg

Abonnere
på vårt nyhetsbrev

Fire ganger i året sender vi i Svinesundutvalget ut vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet deler vi det vi jobber med, informerer om gjennomførte og kommende arrangementer, og deler annen informasjon som kan være av interesse for våre lesere.

Hva ser du etter?

Søk på nettsiden

Søk