Alla deltagare på studieresan står instill varandra i en lång rad inne i en brandstation med en brandbil i bakgrunden. Rummet är just och deltagarna ler.
  • Grensemuligheter

Studietur langs grensen belyste samarbeid innen beredskap og berging

Pandemien satte det etablerte samarbeidet over grensen ut av spill og viste at uventede hendelser og stengt grense gjør det vanskeligere å samarbeide. Pandemien viste også hvor viktig det er å utvikle samarbeidet i rolige tider og dele erfaringer over grensen. Svinesundskomiteen inviterte derfor til en studietur langs den norsk-svenske grensen for å belyse disse temaene for nødetater, myndigheter og politikere.

Studieturen «Beredskap over grensen» gikk til Kongsvinger, Eda og Eidskog. Hensikten var å bli inspirert av samarbeidet som skjer langs grensen i nordre Värmland i Sverige og Innlandet i Norge. Reisens tema var bedre beredskap, forsterket samarbeid og viktigheten av å bygge ned grensehindringer for å skape et enda mer omforent og effektivt samarbeid over grensen.

Arnfinn Strømstad, beredskapsleder i Glåmdal brannvesen, viste rundt på Kongsvingers nye brannstasjon som nylig ble innviet. Han delte erfaringer om hvordan samarbeidet over grensen fungerer. Det ble god tid til prat og erfaringsutveksling.

Neste stopp var på det nye beredskapssenteret i Eidskog. Her møtte gruppa politistasjonssjef Gjermund Thoresen som fortalte om samarbeidet mellom norsk og svensk politi og den pågående byggingen av en felles politistasjon ved Morokulien på grensen mellom Eda kommune i Sverige og Eidskog kommune i Norge.

I Eidskog var også Trond Erik Grundt og kollegene fra Grensetjänsten Norge-Sverige. Det førte til verdifulle samtaler om individuelle utfordringer og rekrutteringsspørsmål i grenseregionen. Gruppa rakk i tillegg å besøke Fredsmonumentet på Morokulien.

– Vi fikk diskutert med Länsstyrelsen, Statsforvalteren og Tullverket som ga innblikk i grensesamarbeidets muligheter samt kjente hinder som kan løses med felles innsats, forteller Maria Andersson.

Hun er leder for Integrert grenseregion, prosjektet som arrangerte besøket til Värmland og Innlandet.

Integrert grenseregion er finansiert av Interreg Sverige-Norge, Västra Götalandsregionen og tidligere Viken fylkeskommune.

Se flere innlegg

Abonnere
på vårt nyhetsbrev

Fire ganger i året sender vi i Svinesundutvalget ut vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet deler vi det vi jobber med, informerer om gjennomførte og kommende arrangementer, og deler annen informasjon som kan være av interesse for våre lesere.

Hva ser du etter?

Søk på nettsiden

Søk