Turism i Svinesund

Turisme

Bærekraftig turisme i et attraktivt grenseområde

Grenseområdet Bohuslän, Dalsland, Østfold tiltrekker hvert år et stort antall besøkende, men få turister velger å dra nytte av det samlede tilbudet i grenseområdet. Det ønsker Svinesundskomiteen å endre på. Sammen har regionen et rikt utvalg av opplevelser og aktiviteter innen alt fra naturopplevelser, kultur, historie og lokalt produsert mat. Dette ønsker Svinesundskomiteen å synliggjøre for våre besøkende.

Ved å synliggjøre grenseområdet som et felles sted, kan vi holde på besøkende lenger i vår region. Svinesundskomiteen har i flere prosjekter jobbet med felles strategisk markedsføring for å øke besøkendes nysgjerrighet om hele området. Bærekraftighet er også et tema som blir stadig viktigere både for næringsdrivende og besøkende. Derfor jobber vi også med å styrke besøksnæringens bærekraftsarbeid, både sosialt, økonomisk og miljømessig. Dette handler blant annet om å gjøre besøkende nysgjerrige på hva som finnes bortenfor de åpenbare attraksjonene, utenfor høysesongen og på begge sider av riksgrensen. Men det handler også om å støtte bedriftene i deres bærekraftsarbeid gjennom blant annet kurs og andre kunnskapshevende tiltak.

Prosjekter innen turisme

Denise vid gamla svinesundsbron webb

Projekt

Bærekraftig stedsutvikling – Gamle Svinesundsbrua

Les mer

arrow-right
130725-1241-foto Karin Björk TURISM_webb

Projekt

Besøksnæringen 2.0

Les mer

arrow-right
Denise vid gamla svinesundsbron_webb

Projekt

Forstudie Svinesundsbrua

Les mer

arrow-right

Projekt

Bærekraftig besøksnæring ved grensen

Les mer

arrow-right

Projekt

Grensen som attraksjon

Les mer

arrow-right

Projekt

Forstudie Besøksnæringen 2.0

Les mer

arrow-right

Innlegg i turisme

Banners 2024

Fortellerstund med fyrmester Axel Haglund fra Ursholmen

Les mer

arrow-right
Projektgruppen_gamla svinesundsbron_600x1200

Video: Møt prosjektgruppa for Bærekraftig Stedsutvikling – Gamle Svinesundsbrua

Les mer

arrow-right
Banners 2024

Vandring i grenseland der Idefjorden møter Skagerrak 3. og 4. august

Les mer

arrow-right

Nytt prosjekt skal gi området ved Gamle Svinesundsbroen luft under vingene

Les mer

arrow-right

Studietur innen lokal mat for inspirasjon til nye forretningsmuligheter

Les mer

arrow-right

Studietur til Indre Østfold med tema lokalmat og bærekraft

Les mer

arrow-right

Hva ser du etter?

Søk på nettsiden

Søk