F.v. konferansier Susanne Rudenstam fra Sveriges Träbyggnadskansli, Kjell Nilsson, LInn Laupsa, styreleder i Svinesundskomiteen og varaordfører i Halden kommune, David Josefsson, stortingsrepresentant i Civilutskottet, Riksdagen (M), Janet Ågren, kommunestyrerepresentant, Umeå Kommun (S) og nders Ahnlid, direktør i Kommerskollegium. FOTO: Annika Daisly

Ekspertene konkluderte på Sveriges største politiske arena: Felles byggeforskrifter i Norden kan bli en realitet

ALMEDALEN: Sverige og Norge har noen av de høyeste byggekostnadene i Europa. Felles byggeforskrifter vil kunne redusere prisene samtidig som det vil øke jobbmulighetene. Under Almedalsveckan arrangerte Svinesundskomiteen i samarbeid med grensekomiteen MidtSkandia og Sveriges Träbyggnadskansli et seminar som belyste både problemene og mulighetene.

I en tid hvor bransjen sliter med nedgang i byggeaktiviteten, vil muligheten for et utvidet marked over landegrensene gjøre en stor forskjell for bedriftene.

Anders Ahnlid er administrerende direktør for Kommerskollegium, som er Sveriges myndighet for utenrikshandel, EUs indre marked og handelspolitikk. Han er også Sveriges representant i Nordisk ministerråds grensehinderråd, og under seminaret fremhevet han at felles byggeforskrifter og standarder også kan få betydning utenfor Norden.

– Vi er verdens tiende største økonomi. Vi kunne spille en internasjonal rolle hvis vi handler sammen, sa Ahnlid.

Under seminaret kom det frem flere grunner til at tiden nå er moden for at de nordiske landene skal enes om et felles regelverk for byggebransjen.

– Hvis Norden mener alvor med visjonen om å bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030, må vi løfte blikket og fokusere på forretningsmulighetene med et felles byggemarked. Utviklingen av nye produksjonsmetoder innen bærekraftig industrielt bygg er avgjørende. Vest-Sverige har lang erfaring og en sterk posisjon innen industrielle produksjonsprosesser. Ved å samarbeide over grensene og fremme innovasjoner kan vi skape en fremtid der bærekraftig bygging blir normen og bidrar til en mer bærekraftig verden, sier Annika Daisley, prosjektleder i Svinesundskomiteen.

Les vedlagte nyhet

Les mer om de diskusjonene som politikere, forskere og yrkesaktive hadde på seminaret i Almedalen:

Tekst og fire bilder til fritt bruk mot kreditering.

Alle foto: Svinesundskomiteen.

Se seminaret i etterkant

Opptak av hele seminaret ligger her: https://youtu.be/zNm4TgsqOoE

Kontaktpersoner

Deltakere i panelsamtalene

Kjell Nilsson, seniorrådgiver, Nilsson Landscape

Susanne Rudenstam, daglig leder, Sveriges Träbyggnadskansli

Anders Ahnlid, administrerende direktør, Kommerskollegium

Linn Laupsa, styreleder, Svinesundskomiteen

David Josefsson, stortingsrepresentant Civilutskottet (tilsvarer kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget), Riksdagen (M)

Janet Ågren, nestleder i Trästad Sverige, 2. varaordfører Umeå kommune (S) og representant i grensekomiteen MidtSkandia

Lars Lidén, fagansvarlig, BIM Alliance

Anna Ervast Öberg, operativ leder, Folkhem Nordr

Tobias Olsson, daglig leder, Sveriges Arkitekter

Mikael Lindberg, salgssjef, Martinsons Byggsystem

Johan Löfstrand, styreleder, Sveriges allmännytta, Riksdagen (S) 

Medlemmer i Svinesundskomiteen

Se flere pressemeldinger

Prenumerera
på vårt nyhetsbrev

Fyra gånger om året skickar vi på Svinesundskommittén ut vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet delar vi med oss av vad vi arbetar med, informerar om genomförda och kommande arrangemang, och delar annan information som kan vara intressant för våra läsare.

Hva ser du etter?

Søk på nettsiden

Søk