Prosjekt

  • Pågående prosjekter
  • Turisme

Vår guide over bærekraftsinitiativ

Gjennom å integrere bærekraftsprinsipper i sine virksomheter, kan bedrifter innen reiselivsnæringen bidra til en mer bærekraftig framtid både for miljøet og for samfunnene de opererer i, samtidig som de styrker sin egen forretningsmodell. For å gjøre det enklere for deg som bedriftseier å finne riktig type informasjon, kurs og rådgivning med mer, har vi valgt ut en rekke initiativer som spesielt retter seg mot bedrifter innen reiselivsnæringen, og som holder høy kvalitet. Du finner hele listen delt inn i kategorier på denne siden.

Seks viktige grunner:
Derfor bør bedrifter satse på bærekraftsarbeid

Miljøansvar – Turisme har en betydelig påvirkning på miljøet blant annet gjennom karbondioksidutslipp fra reiser, avfallshåndtering og ressursforbruk. Ved å implementere bærekraftige metoder kan bedrifter redusere sitt økologiske fotavtrykk, bevare naturressurser og beskytte biologisk mangfold. Dette inkluderer bruk av fornybare energikilder, vannbesparende tiltak og avfallshåndtering gjennom resirkulering og reduksjon av engangsartikler.

Økonomiske fordeler – Bærekraftsarbeid kan føre til kostnadsbesparelser på lang sikt, for eksempel gjennom energieffektivisering og redusert avfallshåndtering. I tillegg kan det åpne opp for nye markedssegmenter av bevisste reisende som prioriterer miljøvennlige alternativer. Sertifiseringer og miljømerkinger kan også gi en konkurransefordel, som tiltrekker flere kunder.

Samfunnsansvar og lokal økonomi – Bærekraftig turisme innebærer også å støtte og styrke lokalsamfunn. Ved å samarbeide med lokale leverandører og ansette lokalt kan bedrifter bidra til økonomisk utvikling og økt sysselsetting i regionen. Dessuten bidrar det til å bevare lokale kulturer og tradisjoner.

Regler og forskrifter – Det blir stadig vanligere med lover og regler som krever at bedrifter arbeider bærekraftig. Ved proaktivt å tilpasse sine virksomheter etter disse kan bedrifter unngå bøter og andre sanksjoner, samt være godt forberedt på framtidige reguleringer.

Omdømme og merkevarebygging – Forbrukere blir stadig mer bevisste på bærekraftsspørsmål og foretrekker bedrifter som viser ansvar. Ved aktivt å arbeide med bærekraft kan bedrifter bygge en sterk og positiv merkevare, noe som igjen fører til økt kundelojalitet og bedre kundeforhold.

Risikohåndtering – Klimaendringer og miljøforringelse utgjør risikoer for bedrifter innen turisme, slik som ekstreme værforhold og reduserte naturressurser. Bærekraftsarbeid kan hjelpe bedrifter å redusere disse risikoene og skape en mer robust virksomhet som er bedre rustet for framtidige utfordringer.

Vår guide over bærekraftsinitiativ

Her finner du en liste delt inn i håndbøker, kunnskapsbanker, personlig rådgivning, digitale kurs, webinarer, nettverk, internasjonale initiativer og verktøy. De fleste er åpne for både svenske og norske bedrifter, unntak forekommer.

Tre gode håndbøker:

Tillväxtverket, Ni steg till bærekraft
Alla tjänar på hållbarhet – Hållbar utveckling inom besöksnäringen (pdf)

Visit Sweden, verktøykasse
Kommunicera med den medvetna resenären

NHO Reiseliv, redusere matsvinnet
Matvett – Kutt matsvinn (pdf)

Tre gode kunnskapsbanker

Tillväxtverket
Kunnskapsbank for turisme og reiseliv kunskapbesoksnaring.se

Visit Sweden
Kunnskapsbank med løpende og relevant kunnskap visitsweden.com

Göteborgs universitet – centrum för turism(CFT)
Åpent materiale for læring gu.se/turism

Personlig rådgivning

Nedenfor er noen aktører listet som gir rådgivning til bedrifter innen besøksnæringen. Kontakt den respektive aktøren for å finne ut hva de kan tilby akkurat deg.

Turistrådet Västsverige
Utdannelser innen «Turistrådet Utbildning» vastsverige.com

Almi Sverige
Svenske bedrifter, bestill et personlig møte  almi.se

Innovasjon Norge Reiseliv
Norske bedrifter business.visitnorway.com

Västsvenska handelskammaren – Klimatlöftet
Svenske bedrifter  vastsvenskahandelskammaren.se/klimatloftet

Energimyndigheten
Finn din lokale energi- og klimaveileder energimyndigheten.se

Digitale kurser

Noen kurs kan du ta gratis, mens andre har en kursavgift.

UNWTO
E-plattform for læring unwto-tourismacademy.ie.edu 

GSTC Sustainable Tourism Course Exam and Certificate gstcouncil.org

Visita
Energieffektivisering for hoteller og restauranter Energieffektivisering för Hotell & Restauranger

NHO Reiseliv
Kutt matsvinn matvett.no

CEnTOUR
Sirkulær turisme circulartourism.eu/on-line-courses-2/

Innovasjon Norge
Sirkulær økonomi/ Forretningsmodellering – Innovasjon Norges kompetansesenter 

Energimyndigheten
Energieffektivisering for hoteller og restauranter Energimyndighetens kunskapsportal

Miljöfyrtårn
Sertifieringskurs Sertifiseringskurs | Stiftelsen Miljøfyrtårn (miljofyrtarn.no)

Matnyttige webbinarier

Hållbar besöksnäring
innspilte webinarer og materiale fra arrangementer natverkethallbarbesoksnaring.se 

Visit Sweden
Film om sirkulær økonomi Cirkulär ekonomi – Cirkulär Business Model Canvas. (visitsweden.com)

Energikontoren
Filmer om sirkulær økonomi FIlmer om cirkulär ekonomi i turistnäringen (energikontorsyd.se)

Almi
Program om bedriftsetablering Almi Play – Almi

Green key
Sirkulær økonomi innen turisme. Circular Economy in Tourism – Green Key webinar #5 of the Acting Against Pollution Campaign (youtube.com)

Turistrådet Västsverige
Innsplilte webbinar Turistrådet Online (vastsverige.com)

Centrum för turism GBG
Filmer om bærekraft CFT:s öppna material för lärande | Centrum för turism, Göteborgs universitet (gu.se)

Nettverk

Nettverket Hållbar besöksnäring Nätverket Hållbar Besöksnäring (natverkethallbarbesoksnaring.se)

CirEko CirEko – Kunnskap, inspirasjon, utvikling og posisjonering innen den sirkulære økonomin

Internasjonale initiativ

GSTC Global Sustainable Tourism Council (GSTC): Criteria, Standards, Certifications (gstcouncil.org)

UNWTO UN Tourism | Bringing the world closer (unwto.org)

Hva ser du etter?

Søk på nettsiden

Søk