Arbetsutskottet möttes på gränsen

Trots att den svensk-norska gränsen mellan Viken och Västra Götaland har varit stängd sedan i mars fortsätter det gränsöverskridande arbetet inom Svinesundskommittén. I fredags möttes Svinesundskommitténs arbetsutskott på Gamla Svinesundsbron, vilket var det första fysiska mötet sedan februari månad.

De utmaningar som har uppstått under året gör det än mer tydligt att Svinesundskommittén och medlemmarna måste fortsätta att arbeta för att skapa en resiliens i gränsområdet. ”Nu har vi förstått hur betydelsefullt det är med fri rörlighet, något som tidigare har varit en självklarhet för oss i Norden” säger Kent Hansson, vice ordförande för Svinesundskommittén.

För Svinesundskommittén är det av största vikt att den tilliten och det förtroende som finns mellan gränsbor kvarstår och att vi även i fortsättningen kan arbeta tillsammans för att stärka olika tillväxtområden i vår gemensamma region. ”Det är av stor betydelse för det fortsatta gränsregionala samarbetet att vi behåller det goda samtalet” säger Linda Engsmyr, ordförande för Svinesundskommittén.

Mötet på Svinesundsbron var kort och skedde på behörigt avstånd från vardera sida av gränsen, men var ändå ett uppskattat inslag bland de deltagande politikerna. ”Detta är för att visa att vårt arbete fortsätter” säger Linda Engsmyr, ordförande för Svinesundskommittén angående varför arbetsutskottet möttes på gränsen. ”Den vänlighet vi visar inför varandra här nu, det är så vi ska vara mellan Norge och Sverige och det är det vi arbetar för” säger Anne-Kari Holm, ordförande i Halden kommune.