Brev till nordiska arbetsmarknadsministrar

På vägnar av Gränshinderrådets medlemmar Kimmo Sasi, Vibeke Hammer Madsen, Sven-Erik Bucht, Bertel Haarder och Gunnar Westerholm skickade Nordiska ministerrådet igår ett brev till arbetsmarknadsministrarna i Norge, Finland, Sverige, Danmark och Åland.

Läs brevet