Den 24 oktober 2019 arrangerades den andra gränsregionala turismkonferensen inom projektet Gränsen som attraktion. Konferansen var en mötesplats för aktörer inom besöksnäringen från både Sverige och Norge. Läs gärna dokumentationen och ladda ner presentationer från dagen här.