Espen Nakstad håller blommor i handen och diskuterar med några r styrelsen, bland annat ordförande Linda Engsmyr.

Espen Nakstad om gränspendlingen under pandemin:

”Det kunde ha varit bättre hanterat.”

Espen Nakstad, assisterande direktör för Helsedirektoratet besökte Svinesundskommitténs årsmöte 21 april. Här gav han styrelsen tid att ställa frågor om den norska hanteringen av pandemin samt vilka lärdomar man tagit så här långt i utvärderingsarbetet.

Minnena från pandemin bleknar för varje dag. Espen Nakstad, assisterande direktör vid Helsedirektoratet, påpekar att det därför är viktigt att hålla liv i de lärdomar som togs.

– Det är väldigt viktigt att sätta sig ner och utvärdera. Det börjar att bli längesen och det är otroligt viktig att vi lär oss av det som varit, säger Nakstad.

Han berättar att Helsedirektoratet påbörjade en stor utvärdering för cirka ett år sedan där man sett på olika delar i hanteringen. Bland annat har kommunerna fått svara på ett antal frågor. Testcentret i Svinesund, Halden, har också utvärderats. Nakstad berättar att testcentret var knutet till 40 – 50 samarbetspartner och att det var en komplicerad uppgift att hantera.

– Att få många aktörer att gå samman är svårt, förklarar Nakstad men vill ändå understryka att man lyckades bra utifrån förutsättningarna.

Däremot ser han i efterhand att gränspendlare blev onödigt hårt drabbade.

–  Det har varit ett arbetskraftsproblem och ett vardagsproblem. Särskilt för de i Svinesundsområdet. Det kunde ha varit bättre hanterat. Vid nästa kris som är global eller kontinental måste vi försöka göra det enklare för de som är beroende av att korsa gränsen, berättar Nakstad.

Svinesundskommitténs styrelse vill framför allt ha svar på vilka slutsatser man tagit i utvärderingen, kring bättre samarbete och bättre förutsättningar för gränsborna. Är det exempelvis möjligt att vid nästa kris införa speciella gränspass?

–  Ja det tror jag skulle vara möjligt. Det borde bli enklare att passera gränsen om du bor nära, säger Nakstad.

Han ser för sig att länderna emellan måste samarbeta i fredstid och planlägga inför nästa kris med strukturer för såväl kommunikation som information och dessutom inte bara fokusera på det man inte får göra utan även informera om det man får göra. Nakstad vill också påminna om att många vägval under pandemin gjordes under tidspress och att även skillnader mellan länderna gjorde det svårt att samarbeta.

– Norge låg långt före Sverige i antal smittofall precis i början av pandemin. Vi befann oss ofta i olika faser, säger Nakstad.

En positiv effekt av pandemin, menar Nakstad är att EU nu klivit fram när det gäller hälsosamarbete, genom HERA – Health Emergency Response Agency, som har enorma ambitioner om samverkan framöver.

– De ska koordinera både beredskapslager, vacciner och väldigt många saker för att se till att hela Europa samarbetar bättre över gränserna. Det betyder inte att hanteringen kommer vara likt i alla länder, men att man i alla fall har mer hjälp av varandra än vi har haft innan i form av utrustning, vacciner och kanske till och med ambulanser, berättar Nakstad.