Lunds universitet på ”studiebesök” i gränsregionen

För tredje året i rad blev Svinesundskommittén ombedd att presentera gränsregionen och vårt arbete för en klass samhällsplanerare från Lunds universitet. Tidigare år har studenterna varit på besök i området, men i år genomfördes ”studiebesöket” digitalt.

Louise Robertsson berättade om Svinesundskommitténs arbete med att stötta den gränsregionala turismen, och Julia Sandberg presenterade kustzons- och havsplaneringens grunder, samt skillnader och likheter mellan de svenska och norska planerings- och förvaltningssystemen.

Under mötet medverkade även Bijan Zainali, regionpolitiker och tillika styrelseledamot i Svinesundskommittén. Han berättade om Västra Götalandregionens förutsättningar, och arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi. Han pratade även om närheten till Viken fylkeskommune och önskan om större utbyte mellan regionerna. Även Björn Richardsson, översiktsplanerare i Strömstads kommun deltog och berättade om kommunens arbete i olika planprocesser, och visade exempel på intressen och anspråk som konkurrerar om utrymme i kommunen.

Vi är stolta och glada att Lunds universitet vill ta del av vårt arbete och lära sig mer om utmaningar och möjligheter med att leva och verka i vår gränsregionen.