När hinder skapar möjligheter

Att arbeta i en gränskommitté i denna tid – med stängda gränser, inga eller mycket begränsade möjligheter att besöka varandra, olika strategier för att förhindra smittspridning etcetera – leder till att vi måste pausa en del av vår verksamhet. Men det leder även till att vi måste tänka nytt, vara kreativa med att utveckla våra arbetssätt och våga se framåt.

Förra året enades Svinesundskommitténs styrelse och arbetsutskott  om att i högre grad genomföra ”resfria möten”, alltså att möjligheten till digital medverkan vid ett möte skulle finnas. Detta är något vi nu under våren 2020 verkligen kastat oss in i, med mycket goda resultat! Svinesundskommitténs årsmöte genomfördes via länk i slutet av mars och därefter hölls möte för Svinesundskommitténs arbetsutskott. När vi inte längre behöver resa till olika möten finns mer tid tillgänglig och Svinesundskommitténs möten under våren 2020 har haft högre närvaro än tidigare.

När Svinesundskommitténs medarbetare arbetar hemifrån blir också digitala möten ett enkelt och viktiga sätt att stämma av hur arbetet går och hur alla mår!