Roswall växlar upp sitt fokus mot Norden efter att i sommar ha lämnat över ordförandeskapet i EU

Möt henne på den nordiska konferensen Gränsregionalt
Forum 18–19 september på Strömstad Spa och Resort.

Jessika Roswall (M), EU minister och minister för nordiskt samarbete inleder en
höst med ökat fokus på nordiska frågor under konferensen Gränsregionalt
Forum i Strömstad. Konferensen samlar de 12 nordiska gränskommittéerna och
arrangeras i år av Svinesundskommittén. Ministern ska, utöver att tala till
konferensens deltagare, delta i ett panelsamtal tillsammans med nordiska
lokal-och regionalpolitiker om hur gränssamhällen bidrar till tillväxt och
utveckling. På konferensen deltar politiker och tjänstepersoner från flera
gränssamhällen runt om i Norden samt representanter för Nordiska rådet.
Kommittéer ska enas om en reformagenda

Under konferensens andra dag tas de första stegen för att ena aktörer längs den
norsk-svenska gränsen kring en reformagenda. Reformagendan ska ge
gränsspecifika frågor sitt rättmätiga genomslag på den nationella arenan i våra
respektive länder. Genom att enas kring och sätta fokus på några specifika
områden kan hela den långa norsk-svenska gränsregionen bli en
utvecklingsfaktor och bättre bidra till tillväxt lokalt, regionalt och nationellt.

Kl. 12.30 Ministern tillgänglig för intervjuer

Kl. 12.45 Möt Svinesundskommitténs politiska ledareSvinesundskommitténs ordförande, Linda Engsmyr, Sarpsborg kommune, samtvice ordförande, Kent Hansson, Strömstad kommun finns tillgängliga för frågor.

Kl. 13.30 Den nordiska konferensen Gränsregionalt Forum börjar. Press är välkomna att lyssna och fotografera. Programmet bifogas i inbjudan.


Kontaktpersoner
Cecilia Nilsson, VD Svinesundskommittén,
cecilia.nilsson@svinesundskommitten.com
Linda Smith, kommunikatör Svinesundskommittén,
linda.smith@svinesundskommitten.com

 

Om Svinesundskommittén
Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska
kommuner, Viken fylkeskommune och Västra Götalandsregionen. Kommittén
arbetar på uppdrag av medlemmarna utifrån de fyra fokusområdena blå och
grön tillväxt, turism samt gränsmöjligheter.
Svinesundskommittén är en av 12 nordiska gränskommittéer utpekade av
Nordiska ministerrådet som arbetar med gränsöverskridande samarbete i
Danmark, Finland, Norge och Sverige

Svinesundskommittén, 452 80 Strömstad | Besöksadress: Stadshuset, Norra Berggatan 23
Tel: +46 (0)702 14 90 24 | info@svinesundskommitten.com |
www.svinesundskommitten.com