Ny rapport: Framgångar i gränshinderarbetet på regional nivå – Sverige och Norge 

I pågående projekt Ta bort onödiga gränshinder utvecklas ett gränsöverskridande samarbete, med fokus på att utveckla stödstrukturen och etablera effektiva arbetsprocesser mellan regionerna Västra Götaland och Viken.

Nu har projektet publicerat rapporten Framgångar i Gränshinderarbetet på regional nivå – Sverige och Norge som en del i uppdraget att utveckla arbetsmetoder, kommunicera status på identifierade gränshinder i den norsk-svenska gränsregionen mellan Oslo och Göteborg och i slutändan minimera onödiga gränshinder.

Läs mer om projektet   TILL RAPPORTEN