Uppställda på rad med Fedriksten fästning i bakgrunden, från vänster: Landshövding Sten Tolgfors, Länsstyrelsen Västra Götaland, Linda Engsmyr, Cecilia NIlsson och statsforvaltaren Valgerd Svarstad Haugland.
Landshövding Sten Tolgfors, Länsstyrelsen Västra Götaland, Linda Engsmyr, Cecilia NIlsson och statsforvaltaren Valgerd Svarstad Haugland.

Nytt avtal om krissamarbete över gränsen

Statsforvaltaren i Oslo og Viken,  Valgerd Svarstad Haugland och Lanshövding för Länsstyrelsen Västra Götaland, Sten Tolgfors, har tecknat avtal om ett krissamarbete mellan de två länen.

I samband med att de båda möttes i Halden 14 februari fanns Svinesundskommittén på plats, inbjuden av Halden kommune och Strömstads kommun. Detta blev ett gyllene tillfälle att berätta om vårt projekt Integrerad gränsregion som syftar till att nationell nivå ska lära av pandemin och skapa bättre norsk-svenskt krissamarbete.

− Avtalet är steg på vägen för att öka tilliten hos invånarna för den gemensamma arbetsmarknaden och öppenheten över gränsen., säger Linda Engsmyr, ordförande Svinesundskommittén.

− De regionala myndigheterna visar vägen, nu förväntar vi oss att statsministrarna också tar initiativ och beslut som innebär förstärkt samarbete vid nästa pandemi eller kris, så att vårt gemensamma gränssamhälle kan stå starkt utan att delas itu, säger Cecilia Nilsson, VD för Svinesundskommittén.

Vi ser fram emot att samarbeta framåt med våra medlemskommuner, Statsforvaltaren i Oslo og Viken, Länsstyrelsen och Politiet för detta. Inom ramen för projektet kommer vi att ordna en studieresa till gränsregionen Innlandet-Dalarna samt Värmland för att se hur de jobbar gemensamt vid kriser.