Hållbar utveckling genom innovation och digitalisering

Inom det gränsregionala projektet Besöksnäring 2.0 som drivs av Svinesundskommittén och
Visit Østfold har tre platser pekats ut för en pilotsatsning – Vitlycke Museum, Edsleskogs
kyrkoruin och Østfoldmuseene. Fokus är att med digitala lösningar förstärka upplevelsen på
platsen, öka tillgängligheten och skapa ett hållbart besöksmål. RISE – Research Institute of
Sweden är inkopplade som processledare.

Då pilotsatsningen befinner sig i uppstartsfas har vi med utgångspunkt i hållbarhet, näringsliv och civilsamhälle bjudit in aktörer i området till en workshop. Syftet är att samla in tankar och idéer tillsammans med röster från människor och organisationer som känner till platsen, men som också har olika perspektiv på den.

Workshopen äger rum på Vitlycke museum 28 september. Pressen är välkomna kl. 14.30 – 16.00. Ni kommer få möjlighet att träffa projektledarna från Svinesundskommittén och Visit Østfold, museichefen på Vitlycke, processledare från RISE samt deltagande aktörer.

pressinbjudan workshop vitlycke

Kontakt:
Isak Blomster Gyllenhak, projektledare Svinesundskommittén 076-355 19 93,
isak.blomster.gyllenhak@svinesundskommitten.com
Linda Smith, kommunikatör Svinesundskommittén, 070-033 39 05,
linda.smith@svinesundskommitten.com

Mer om projektet
Hållbar utveckling är vår tids största utmaning. Besöksnäring 2.0 har därför som utgångspunkt att möta de små och medelstora företagens behov av kompetens, skapa förutsättningar för företagen att stärka innovationskraften samt knyta samman gränsregionen till en hållbar destination. Projektet pågår fram till 2025-12-31 och finansieras i huvudsak av Interreg Sverige – Norge, Fyrbodals kommunalförbund, Svinesundskommittén, Visit Østfold, Viken fylkeskommune och Västra Götalandsregionen. Totalt tio kommuner på norsk och svensk sida är medfinansiärer samt att kommunerna och ett antal organisationer lägger arbetstid i projektet, däribland destinationsbolagen, RISE, Eventwood, KulturIT och de tre piloterna.

Alla personer som ingår i pilotprojekten samlade på bild.