Pandemien splittet oss

Hvordan håller vi grensen åpen i neste krise?

Svinesundskomiteen holder et seminar under Arendalsuken den 17. August
kl. 08:00-10:00. Seminaret sendes direkte fra vår Facebook-side. Bli med i
debatten der eller møt oss på stedet. Representanter fra norske myndigheter og
representanter fra Stortinget og Viken fylkeskommune vil delta.
Vedlagt finner du en invitasjon med program.

Seminarets tema er læring fra pandemien.
Bakgrunn: Pandemien stengte grensene i Norden og splittet samfunnene. Kan
vi allerede nå bli enige om hvordan neste krise skal håndteres og hvordan
grensefriheten kan garanteres? De nordiske landene håndterte pandemien
forskjellig, men utfallet ble likt. Hvilke lærdommer kan vi trekke?
Mål: Samarbeidet i Norden bør bli bedre i neste krise. Vi må kunne stole på at
grensen holdes åpen for et integrert grenseregion. Hvordan kan vi øke tilliten og
opprettholde grensefriheten? Hva sier forskningen? Hva sier politikken? En
formiddag med diskusjon om hvordan vi holder grensen åpen neste gang.

invitasjon og program arendalsuka

For mer informasjon, kontakt:
Cecilia Nilsson, administrerende direktør
cecilia.nilsson@svinesundskommitten.com
+46 702 14 90 24
Maria Andersson, prosjektleder
maria.andersson@svinesundskommitten.com
+46 705 21 98 88
Linda Smith, kommunikasjonsansvarlig
linda.smith@svinesundskommitten.com
+46 700 33 39 05

Kort om Svinesundskomiteen: Svinesundskomiteen er et politisk samarbeid
mellom svenske og norske kommuner, Viken fylkeskommune og Västra
Götalandsregionen. Målet er å skape nye muligheter for næringsliv, jobber og
utvikling i regionen. Komiteen jobber på oppdrag fra medlemmene og Nordisk
ministerråd. Våre fokusområder er blå og grønn vekst, turisme og
grensemuligheter. Svinesundskomiteen er en ideell forening som har som
formål å være et forum for nordisk samarbeid.