PRESSEMELDING

Magdalena Andersson og Jonas Gahr Støre: Starte pandemisamarbeid!

Statsministrene Jonas Gahr Støre og Magdalena Andersson møtes tirsdag 22. februar i Stockholm. Seks svensk-norske grensekomiteer går nå sammen for å kreve at statsministrene starter et samarbeid om smittevern for fremtiden.

Grensekomiteene representerer kommuner, regioner/fylker og regionale myndigheter og næringslivet langs den 160 000 km lange grensen mellom Norge og Sverige. Grensebegrensningene under pandemien har hatt en sterk negativ innvirkning, både økonomisk og på menneskelig nivå. Nordisk tillit er skadet. Innbyggere, pendlere og bedrifter i grenseregionen har betalt en høy pris.

Vi ber regjeringer umiddelbart gi Folkehelseinstituttet og Folkehelsemyndigheten i oppdrag å finne løsninger og samarbeid som fremmer både helse og nordisk grensefrihet, sier Svinesundskomiteens leder Linda Engsmyr.

Pandemien oppsto på kort varsel og vi forstår at situasjonen for innbyggere i grenseregionen ikke hadde tid til å vurdere i starten, men nå er det på tide å finne verktøy slik at våre sammenvevde samfunn ikke rives i stykke hvis pandemien blusser opp igjen, sier di sex representantene fra grensekomiteerna med en stemme.

Kontakt
Linda Engsmyr, styreleder, Svinesundskomiteen | +47 40 01 14 88
Per Jonsson, styreleder, Gränskommittén Värmland-Østfold | +46 70 93 77 004
Knut Hvithammer, styreleder, Grenseregionen ARKO | +47 412 01 006
Aud Hove, styrerepresentant, Grensekomiteen Innlandet-Dalarna | +47 41 55 94 13
Tomas Mörtsell, styreleder, MidtSkandia | +46 70 54 88 629
Tanja Joona, styreleder, Nordkalottrådet | +358 50 34 52 944

PRESSEMELDING (norsk)   PRESSMEDDELANDE (svenska)