PRESSEMELDING FRA SVINESUNDSKOMMITTÉN OG HALDEN KOMMUNE

Mulighet for å gi innspill til utviklingen av området ved den Gamle Svinesundsbroen

Svinesund er den viktigste grenseovergangen mellom Norge og Sverige. Nå vil offentlige aktører på den svenske og norske siden at området ved den Gamle Svinesundsbroen igjen skal bli en attraktiv plass å besøke. Innenfor rammene for den norsk-svenske forstudien av Svinesundsbroen, jobber Svinesundskomitéen, Halden kommune og Strømstad kommune med å se på hvilke muligheter som finnes.

Området omkring den Gamle Svinesundsbroen er en uslipt diamant, med store natur- og kulturverdier. Forstudieprosjektet Svinesundsbroen undersøker forutsetninger, utfordringer og potensiale for å kunne tiltrekke en egnet og bærekraftig bedriftsetablering/investering innen besøksnæringen. Det langsiktige målet er å skape et internasjonalt attraktivt besøksmål som gjør Svinesundsbroen og områdets natur- og kulturverdi tilgjengelig for turister og kommunens innbyggere. Det innebærer økt konkurransekraft og forretningsmuligheter hos små og mellomstore bedrifter i nærheten av den Gamle Svinesundsbroen.

Som et ledd i arbeidet ble områdets grunneiere invitert til dialogmøte tirsdag 24.mai. Møtet ble avholdt på Svinesund kro, på svensk side av broen, og handlet om utviklingen av området. Under møtet ble blant annet de store natur- og kulturverdiene i området løftet frem. Deltakerne kom med innspill og ideer, og sammen så de på mulighetene og utfordringene som er knyttet til utviklingen av området.

– Det var en god stemning på møtet. De fleste som kom var tydelig positive og vil være med og utvikle området for å få flere besøkende. De som bor i området, la vekt på at økt trafikk vil være et problem som må løses, sier Lise Antonsen, rådgiver Halden kommune og Cecilia Nilsson, administrerende direktør i Svinesundskomitéen.

Nå kan publikum også komme med innspill til hvordan de mener utviklingen bør være. Klikk på lenken under for å komme til skjemaet på Halden kommunes hjemmeside, hvor du kan legge igjen dine tanker og ideer for området.

Innspillskjema
Klikk her for å komme til innspillsskjemaet på Halden kommunes nettside.

Fakta om forstudiet: Forstudiet er finansiert av Fyrbodal Municipal Association, Halden kommune, Interreg Sverige-Norway, Svinesundkomiteen og Västra Götaland-regionen.

I tillegg er følgende partnere involvert i arbeidet: Bohuslän Museum, Ekomuseum Borderland, County Administrative Board i Västra Götaland, Position West, Strömstad kommune, Tanum kommune, Viken Fylkeskommune, Visit Østfold og Østfoldmuséene.

Kontakt
Cecilia Nilsson, VD, Svinesundskommittén, tel. +46 702 149 024
Lise Antonsen, rådgiver, Halden kommune, tel +47 93 24 00 22
Victor Borge Svendsen, rådgiver, Halden kommune, tel +47 95 73 21 83

PRESSEMELDING (NORSK)      PRESSMEDDELANDE (SVENSKA)