Sveriges EU-minister og minister for
nordisk samarbeid flytter etter EU-formannskapet fokus mot Norden

Møt henne på den nordiske konferansen Grenseregionalt
forum 18.–19. september på Strömstad Spa and Resort

Jessika Roswall (M), EU-minister og minister for nordisk samarbeid starter en
høst med økt fokus på nordiske spørsmål under konferansen Grenseregionalt
Forum i Strömstad. Konferansen samler de 12 nordiske grensekomiteene og
arrangeres i år av Svinesundkomiteen. I tillegg til å snakke med
konferansedeltakerne, vil ministeren delta i en panelsamtale sammen med
nordiske lokal- og regionpolitikere om hvordan grensesamfunn bidrar til vekst
og utvikling. På konferansen deltar politikere og embetsmenn fra flere
grensesamfunn rundt om i Norden samt representanter for Nordisk Råd.

 

 

 

 

 

 

Komiteene må bli enige om en reformagenda
I løpet av konferansens andre dag tas de første skritt for å forene aktører langs
den norsk-svenske grensen rundt en reformagenda. Reformagendaen skal gi
grensespesifikke saker sin rettmessige innvirkning på den nasjonale arenaen i
våre respektive land. Ved å enes om og fokusere på noen få konkrete områder
kan hele den lange norsk-svenske grenseregionen bli en utviklingsfaktor og
bedre bidra til vekst lokalt, regionalt og nasjonalt.

12.30 Statsråd tilgjengelig for intervjuer
12.45 Møt Svinesundskomiteens politiske ledere
Leder i Svinesundskomiteen, Linda Engsmyr, Sarpsborg kommune og nestleder,
Kent Hansson, Strömstad kommun er tilgjengelig for spørsmål.
13.30 Den nordiske konferansen Grenseregionalt forum starter
Pressen er velkommen til å lytte og ta bilder. Programmet er vedlagt
invitasjonen.

Svinesundskommittén, 452 80 Strömstad | Besöksadress: Stadshuset, Norra Berggatan 23
Tel: +46 (0)702 14 90 24 | info@svinesundskommitten.com |
www.svinesundskommitten.com

Kontaktpersoner
Cecilia Nilsson, administrerende direktør Svinesundkomiteen,
cecilia.nilsson@svinesundskommitten.com
Linda Smith, kommunikatør Svinesundskommitten,
linda.smith@svinesundskommitten.com

 

Om Svinesundskomiteen
Svinesundskomiteen er et politisk samarbeid mellom svenske og norske
kommuner, Viken fylkeskommune og Västra Götalandsregionen. Komiteen
jobber på vegne av medlemmene med utgangspunkt i de fire satsingsområdene
blå og grønn vekst, reiseliv og grensemuligheter.
Svinesundkomiteen er en av 12 nordiske grensekomiteer utpekt av Nordisk
Ministerråd som jobber med grenseoverskridende samarbeid i Danmark,
Finland, Norge og Sverige