PRESSMEDDELANDE  

Det lyckade samarbetet rethinking wood förs vidare in i Bioeconomy Regions In Scandinavia

En region med lång tradition inom träindustrin
Med utgångspunkt i en lång tradition med användandet av skogens resurser är gränsregionen i tillväxtzonen mellan Oslo och Göteborg nu i gång med att etablera sig som den gränslösa regionen rethinking wood där den tillgängliga träråvaran kombineras med hög kompetens. Denna position kommer att stärkas ytterligare genom ett vidareutvecklat samarbete mellan Svinesundskommittén, Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune, Region Värmland och Region Dalarna

Projektets resultat och insatser
När det gränsregionala samarbetsprojektet Grön Tillväxt Trä/rethinking wood nu slutrapporteras blir det tydligt att samarbetet har varit en aktiv medspelare i den accelererade utvecklingen av ökad träanvändning de senaste åren. Mötesplatser har skapats där yrkes- och branschfrågor har satts på dagordningen. Exempel är frågor relaterade till brand, ljud och inomhusklimat. Genom partners som ”Ordfører for tre” och Trästad Sverige har de flesta kommuner i regionen nu erfarenhet av bygg i trä och utveckling av träbyggnadsstrategier.

Resultaten, kontaktytorna och den goda samverkan som skapats i rethinking wood kommer nu bland annat föras vidare in i Bioeconomy Regions In Scandinavia.

INFORMATION OCH RAPPORTER
rethinking wood! – Fyrbodals kommunalförbund
rethinking wood! – Svinesundskommittén
rethinking wood! – Magasinet
Marked for tre – Viken fylkeskommune

KONTAKTPERSONER
Karin Stenlund |+46 703 944 839 | karin.stenlund@fyrbodal.se
Ann Palmnäs | +46 701 649 498 | ann.palmnas@positionvast.se
Bjørn Horten | +47 905 99 496 | bjornhor@viken.no
Elsie Hellström | +46 706 486 079 | elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com

Läs pressmeddelandet