PRESSMEDDELANDE

Hybridkonferensen som sätter Skagerraks möjligheter i fokus 

Skagerraks framtida potential

Torsdag 29 oktober bjuds det in till den första gemensamma Skagerrakkonferensen. Det är ett svensk-norskt samarbete som fokuserar på hållbar näringsutveckling av marina resurser i Skagerrak. Med en areal på 32 000 kvadratkilometer knyter Skagerrak ihop de skandinaviska länderna. Skagerrak står inför en rad utmaningar såsom ett minskat torskbestånd, invasiva arter och nedskräpning. Tillsammans vill vi nu arbeta med de möjligheter som Skagerrak har och bjuder därför in till en digital konferens med deltagande från Sveriges och Norges regeringar, forskningen, marina företag och andra aktörer inom den marina näringen.

Sveriges landsbygdsminister Jennie Nilsson och den norske fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen inleder konferensen och lyfter möjligheterna i Skagerrak. ”Skagerrak är ett gränsområde som kännetecknas av en unik marin miljö och med en lång tradition av samarbete mellan våra båda länder – inte minst inom den maritima sektorn”, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson. Odd Emil Ingebrigtsen kommer att redogöra för den norska regeringens uppdaterade havsstrategi ’Blå möjligheter’ som fokuserar på att bidra till en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning inom de marina näringarna.

Samarbete över gränsen

Havet känner inga gränser utan utmaningarna och möjligheterna i Skagerrak är gemensamma för de skandinaviska länderna. Därför krävs ett samarbete över gränserna. ”Havet bryr sig inte om administrativa gränser utan här krävs att vi samarbetar över nationsgränserna. Nu finns en tydlig ambition mellan Västra Götalandsregionen, Viken fylkeskommune och Vestfold Telemark fylkeskommune att strukturera upp arbetet. Det är viktigt att vi går fort från ord till handling”, säger Bijan Zainali, andre vice ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland.

Inspirerande talarlista

Tolv föredragshållare kommer att ge sina perspektiv kring arbetet som pågår i Skagerrak. Föredragen kommer bland annat att lyfta möjligheterna med ny mat från havet (scary seafood), att odla sin mat i havet och de miljöfördelar som finns med att odla ostron och tång. ”Kopplingen mellan forskningen, det offentliga och näringslivet är grundläggande för att skapa en långsiktighet i nyttjandet av Skagerrak. Skagerrakkonferensen är ett viktigt steg i det gränsöverskridande samarbetet som ska lyfta vårt gemensamma hav”, avslutar Bijan Zainali.

På grund av coronapandemin genomförs den första Skagerrakkonferensen som en hybridkonferens med ett antal olika hubbar i Sverige, Norge och Danmark. En av hubbarna kommer att vara på Tjärnö marina laboratorium utanför Strömstad. Förutom möjligheten att delta vid en hubb finns också möjligheten att delta digitalt.

Läs pressmeddelandet