Politiker vill stå upp för Skagerrak – bildar nytt norsk-svenskt forum

Diskussionen om ett politiskt forum för vårt gemensamma havsomåde Skagerrak har funnit sedan ett årtionde, senast inom det nyligen avslutade projektet Marint gränsforum Skagerrak. Nu har Västra Götalandsregionen, Vikens Fylkeskommune samt Vestfold og Telemarks fylkeskommune enats och bildar nu tillsammans Politiskt Forum Skagerrak.

Från vänster i bild: Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder, Viken fylkeskommune, Tone E. Hansen, leder huvudutvalg for naering og reiseliv, Vestfold og Telemark fylkeskommune Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen.

 

Forumet kommer att arbeta för att främja näringslivsutveckling och adressera målkonflikter mellan miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling inom de marina och maritima näringarna.

– Forum Skagerrak behövs för att göra vårt gemensamma hav mer synligt. Det finns stora möjligheter att utveckla marina näringar i Skagerrak, samtidigt som det återstår flera miljömässiga utmaningar, menar Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen.

Vi vill lyfta problem och skapa bättre möjligheter att påverka de myndigheter och företag som kan besluta om användningen av havsområdet. Påverkan ska vara kunskapsbaserad, så vi kommer att samverka med våra regionala lärosäten, institut och företag för att skapa en välinformerad bild av utmaningar och möjligheter, säger Siv Henriette Jacobsen.

Forumets medlemmar ser en stor potential med att arbeta med det näringsliv som nu växer fram på båda sidor gränsen, inte minst med koppling till ny och spännande sjömat.

– Det finns ett växande, modernt vattenbruk med låg miljöpåverkan på båda sidor gränsen. Dock skiljer sig möjligheterna att utveckla dessa näringar markant mellan Norge och Sverige. Det vill vi ändra på genom att koppla samman frågor kring näringslivsutveckling, miljö och social hållbarhet inom och mellan våra regioner säger Tone E. Hansen.

Värdorganisation för forumet är Svinesundskommittén.

– Svinesundskommittén arbetar för att området mellan Oslo och Göteborg ska vara Nordens mest attraktiva gränsregion för bosättning, näringslivsutveckling och besöksnäring. När det finns en genuin politisk vilja att fördjupa engagemanget för vårt gemensamma hav Skagerrak vill vi vara med och stödja detta initiativ, säger Cecilia Nilsson, VD Svinesundskommittén.

Forumet har sitt första möte i oktober 2022, Läs mer här!

Bifogat finns ett foto taget vid Skagerrak-konferensen 4 maj 2022 i Strömstad. (Länk till Skagerrak-konferensen)

Läs mer om vårt fokusområde Blå tillväxt.

Kontaktuppgifter:

  • Kristina Jonäng, tel. +46-70-867 16 21
  • Siv Henriette Jacobsen, tel. + 47-
  • Tone E. Hansen, tel. +47-901 39 674
  • Johan Edvard Grimstad, tel. +47-922 17 696
  • Cecilia Nilsson, VD, Svinesundskommittén, tel. +46-702-149024

Till pressmeddelandet på VGRs hemsida: Klicka här!