Politiskt Forum Skagerraks första möte – vattenbruksfrågan i fokus

Den 4 november träffades politiker från Vestfold-Telemark och Viken Fylkeskommuner samt Västra Götalandsregionen för att hålla det första mötet inom Politiska Forum Skagerrak (PFS) i Fredrikstad, Norge. Länsstyrelsen i Västra Götaland deltog som samarbetspartner.

Forumets främsta syfte är att synliggöra Skagerrak som en viktig resurs för hållbar utveckling av marina och maritima näringar. Det första mötet lade fokus på produktion och tillstånd inom vattenbruket. Diskussionen kretsade i synnerhet kring vikten av ett harmoniserat regelverk mellan Norge och Sverige för att skapa bättre förutsättningar för näringslivet på båda sidor av gränsen.

Annette Lindahl Raakil, fylkesråd (Sp), Viken Fylkeskommune, var värd och ordförande för mötet.

– Jag är mycket nöjd med diskussionen och tror att PFS kan ha en viktig roll att spela i utvecklingen av vattenbruket på båda sidor gränsen. Vi tror att det norska systemet med ”One stop shop” för ansökan om tillstånd för vattenbruk kan vara en fungerande väg för Sverige i deras vilja att skapa bättre förutsättningar för det växande vattenbruket. Och Norge har att lära av Sverige vad gäller nya typer av vattenbruk, med nya arter och tekniker.

Bijan Zinal, regionråd (S), Västra Götalandsregionen, är nöjd med att forumet äntligen går från ord till handling.

– Det är fint att vi får i gång ett samarbete mellan VGR, Viken och Vestfold-Telemark. Genom samarbete skapar vi en dynamisk utveckling av vattenbruket i både Sverige och Norge. Vi tror att vattenbruk är en framtidens bransch och de som ligger i framkant är vinnare.

Inbjudna gäster och tillika talare var Fiskeridirektoratet, branschföreningen för Svenskt vattenbruk och sjömat, Fiske- och vattenbruksutredningen samt företaget Storm Østers. Fiskeridirektoratet och Länsstyrelsen redogjorde för de båda ländernas respektive processer för att få tillstånd för vattenbruk och det faktum att Sverige har en betydligt krångligare process.

Länsstyrelsen har en viktig roll att spela i sitt ansvar för både tillsyn och tillståndsgivning för vattenbruket. Mikael Cullberg, kanslichef på Länsstyrelsen, säger att han ser möjligheter i att ena regelverken för vattenbruk och akvakultur.

– Vi tror att en överensstämmelse mellan norsk och svensk lagstiftning skulle gynna både den gröna omställningen och näringslivet.

I Sverige tillsattes en utredning för fiske och vattenbruk tidigare i år. Ansvarig för utredningen, Agneta Ögren presenterade under mötet omfattningen av arbetet och lyfte att utredningsdirektivet särskilt pekar på att man ska titta på hur lagstiftningen i Norge ser ut. Ögren underströk att man håller på att samla in underlag och gärna deltar i så många olika sammanhang som möjligt för att skapa en bild av vilka utmaningar som finns. Politiskt Forum Skagerrak är därför väldigt glada att kunna utgöra en plattform för diskussion mellan just Norge och Sverige för dessa frågor.

Företrädarna för näringslivet tryckte på att processerna kring att söka tillstånd för odlingar så väl som regelverk kring produktion av sjömat behöver bli mer ändamålsenligt och att det finns många lärdomar att hämta genom ett gränsöverskridande samarbete. Inte minst har man sett detta inom det nyligen avslutade projektet Marint Gränsforum Skagerrak. Man ser att det kan finnas en gemensam marknad för sjömatsprodukter och andra produkter från havet.

I samband med forumets första möte var forumets ledamöter och gäster inbjudna till ett studiebesök på Hvaler Krabbe, en småskalig producent av högkvalitativt krabbkött. Hvaler Krabbe är ett exempel på många av de mindre entreprenörer som finns inom denna växande bransch och som vill expandera. För Hvaler Krabbe är det ett reellt alternativ att kunna samverka med fiskare i Sverige som kan leverera krabba till anläggningen i Sarpsborg, men för att det ska bli möjligt krävs att vissa gränshinder undanröjs.

Forumet sammanträder två gånger per år. Vid nästa möte som sker till våren hoppas man kunna genomgå en så kallad politikerutbildning på Tjärnö marina laboratorium i Sverige, i syfte att öka kunskapen om havet. Temat för nästa möte är värdekedjor inom vattenbruket.

Svinesundskommittén är sekretariat åt Politiskt Forum Skagerrak. Om du vill komma i kontakt med Politiskt Forum Skagerrak, kontakta Cecilia Nilsson, VD Svinesundskommittén, cecilia.nilsson@svinesundskommitten.com  tel. 0702-149024.
www.svinesundskommitten.com