Situationen på Svinesundsbron värre än någonsin – kilometerlånga köer

Flera kilometer långa köer med lastbilar tätt på rad över Svinesund är en daglig syn och köproblematiken är nu värre än någonsin. Svinesundskommittén jobbar för att förmå branscherna, myndigheterna och andra intressenter att samarbeta och få till förslag på lösningar, men intresset från Tullverket är svalt.

Problematiken på Svinesundsbron blir bara värre för varje år. I slutändan kostar det konsumenterna stora belopp.

Svinesundskommittén är en politisk organisation, där bland andra Västra Götalandsregionen och Viken Fylkeskommune tillsammans med fler kommuner på båda sidorna av gränsen är medlemmar. Vi har samlat berörda aktörer för att försöka få till en lösning vid svenska tullen i Svinesund. Efter inslaget 2018 har Svinesundskommittén bland annat samlat till överläggningar vid ett par tillfällen mellan branschorganisationerna Norges lastebileier-forbund och Sveriges Åkeriföretag samt de berörda myndigheterna Trafikverket, Statens Vegvesen, Tullverket och Tolletaten.

Problematiken lyfts också särskilt i ett treårigt projekt för en integrerad gränsregion som pågår fram till 2025. Projektet finansieras av EU (Interreg Sverige-Norge), Viken Fylkeskommune samt Västra Götalandsregionen och leds av Svinesundskommittén. Eftersom problematiken är så komplex har Svinesundskommittén uppdraget att förmå branscherna, myndigheterna och andra intressenter att samarbeta. En samarbetsgrupp är i gång och den har pekat på flera lösningar för att minska köerna, snabba upp klareringsprocessen och göra arbetsmiljön för tulltjänstemän och chaufförer dräglig. Svinesundskommittéen har i sin första rapport till Interreg konstaterat att de flesta i samarbetsgruppen är måna om att förbättra situationen. Tyvärr har dock intresset från Svenska Tullverket hittills varit relativt svalt.

– Vi kan konstatera att Tullverkets ledning inte är på plats vid Sveriges största övergång in och ut från EU, detta är ett bekymmer för alla inblandade som ska göra det dagliga jobbet, säger Cecilia Nilsson, VD för Svinesundskommittén.

Vi från Svinesundskommittén kan också bidra med idéer om möjliga åtgärder för att korta köerna. En sådan kan exempelvis vara att Tullverket öppnar ett kontor i västra Sverige, gärna vid gränsen mot Norge. Idag har västra Sverige endast ett kontor för tullen, placerat i Göteborg.

Köproblematiken i några punkter:

 

  • Svinesundsbron är den största övergången för gods mellan Sverige och Norge, men tullstationen är trots detta underbemannad och de tekniska förutsättningarna är otillräckliga. Branschföreträdare har lyft problematiken med Tullverket men det finns ingen riktig förståelse för den problematik som uppstår med ökade kostnader, minskad vilotid för chaufförerna samt irritation över att den som försöker göra rätt ändå tvingas vänta och till om med får parkeringsböter när väntan varat för länge.
  • Svinesundsbron utgör en yttre gräns för EU och varor som fraktas in i Sverige ska därför tulldeklareras. Detta tar tid och kostar stora summor för företag, åkare och till slut även konsumenter i Sverige och Norge.
  • Norges största hamn ligger i Göteborg, där varor från hamnen fraktas ut ur Sverige och EU – men det största problemet är transporterna in i Sverige.
  • De lastbilar som lämnat gods i Norge kör oftast tomma tillbaka in i Sverige, men hamnar ofrivilligt i de långa köerna på grund av den nuvarande situationen.