PRESSEMELDING 2021-12-03

Svinesundskomiteen oppfordrer Jonas Gahr Støre og Magdalena Andersson til å koordinere smittebekjempelsen

Etter en periode med større bevegelsesfrihet i Norden, er det nå gjeninnført obligatorisk testing for fullvaksinerte ved reise til Norge. Sverige har innført testkrav for innreise fra land utenfor Norden. Svinesundskomiteen skriver med dette nok en gang til den svenske og norske statsministeren, slik at situasjonen med stengt grense ikke skal gjenta seg.

”Vi anbefaler den norske og svenske regjeringen å finne løsninger og samarbeid som ivaretar både helse og nordisk grensefrihet, sier Linda Marie Engsmyr”, ordfører i Svinesundskomiteen.

Den stengte grensen mellom Sverige og Norge i 2020 og 2021 har hatt en sterk negativ innvirkning, både økonomisk og menneskelig. I tillegg har tilliten til hverandre blitt skadet. Derfor etterlyser Svinesundskomiteen å finne en samordnet krisehåndtering som gjør at en sammenvevd region ikke rives i stykker.

”Folkehelseinstituttet og Folkhälsomyndigheten bør umiddelbart få i oppdrag til å samarbeide og komme med forslag”, sier Linda Marie Engsmyr.

BREV TIL STATSMINISTRAR – NORSKA

brev till statsministrar – Svenska