Inbjudan till pressträff

• Möt Svinesundskommitténs arbetsutskott: ordförande Linda Engsmyr, Sarpsborg kommune, vice ordförande Kent Hansson, Strömstads kommun, ledamot Cecilie Agnalt, Viken fylkeskommune och ledamot Bijan Zainali, Västra Götalandsregionen, ledamot Anne Kari Holm, Halden kommune samt ledamot Per Jonsson, Bengtsfors kommun.

Gamla Svinesundsbron, fredag 18 september kl. 11.00

Svinesundskommittén står för det goda samtalet över gränsen

Trots att den svensk-norska gränsen mellan Viken och Västra Götaland har varit stängd sedan i mars fortsätter det gränsöverskridande arbetet inom Svinesundskommittén. Gränssamarbetet fyller 40 år i år, samtidigt har Interreg-samarbetet funnits i cirka 25 år, och trots den pågående pandemin och den stängda gränsen går kommitténs arbete vidare. ”Svinesundskommitténs roll idag är mer betydelsefull än någonsin. Det är viktigt att fortsätta det positiva gränsregionala samarbete som vi har i vår gränsregion men det kräver att vi tänker nytt och finner kreativa lösningar”, säger Linda Engsmyr, ordförande för Svinesundskommittén.

Inom Svinesundskommittén möts politiker från kommuner och regioner regelbundet och sedan i mars har samtliga möten av förklarliga skäl genomförts digitalt. Den regelbundna kontakten gör det enkelt att byta erfarenheter och hålla varandra uppdaterade. Den långa traditionen av samarbete och den nära kontakten gör att det finns ett gott förtroende och en gränsöverskridande tillit. Samtidigt har coronapandemin och den stängda gränsen inneburit stora utmaningar och påverkat vardagen för många i gränsregionen. ”Nu har vi förstått hur betydelsefullt det är med fri rörlighet, något som tidigare har varit en självklarhet för oss i Norden”, säger Kent Hansson, vice ordförande för Svinesundskommittén. De utmaningar som har uppkommit under året gör det än mer tydligt att Svinesundskommittén och medlemmarna måste fortsätta arbeta för att skapa en resiliens i gränsregionen.

För Svinesundskommittén är det av största vikt att den tilliten och det förtroende som finns mellan gränsbor kvarstår och att vi även i fortsättningen kan arbeta tillsammans för att stärka olika tillväxtområden i vår gemensamma region. ”Det är av stor betydelse för det fortsatta gränsregionala samarbetet att vi behåller det goda samtalet”, säger Linda Engsmyr.

På grund av coronapandemin och gällande restriktioner är vi tacksamma om de som planerar att delta i pressträffen meddelar detta till Elsie Hellström.

För mer information kontakta:
Elsie Hellström, VD/daglig leder Svinesundskommittén
Mobil: +46 70 648 60 79
Epost: elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com

Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner och regionerna Viken och Västra Götaland. Syftet med kommittén är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna. Kommittén jobbar på uppdrag av medlemmarna och Nordiska ministerrådet. Våra fokusområden är blå och grön tillväxt, turism och gränshinder/gränsmöjligheter.