Offentliga aktörer på den svenska och norska sidan av Svinesund vill att området kring Gamla Svinesundsbron återigen ska bli en attraktiv plats att besöka. Nu tas första steget i det som är ett långsiktigt arbete för ett nytt Svinesund.

Svinesund är den viktigaste gränsövergången mellan Norge och Sverige. Tusentals bilister åker över de två Svinesundsbroarna varje dag. Med de två broarna som majestätiskt tornar upp sig över fjorden har många beskrivit Svinesund som en av världens vackraste gränsövergångar.

Ändå är det inte lika trevligt som det en gång var.

– Vi måste erkänna att området kring Gamla Svinesundsbron har förfallit efter att den nya bron byggts. Det är inte längre lika mycket publikinriktad verksamhet i området, flera byggnader står tomma och området är inte lika välskött som tidigare. Vi ska nu samarbeta över gränsen för att klargöra om det är möjligt att ge detta område ett lyft. Det är fortfarande många resenärer över den gamla bron och vi vill att de ska få en trevlig upplevelse oavsett om de kör in i Sverige eller in i Norge. Svinesund ska också vara ett naturligt resmål i framtiden, säger Cecilia Nilsson, VD i Svinesundskommittén.

Attraktivt besöksmål
Svinesundskommittén och Haldens kommun startar nu arbetet med en gemensam förstudie där det långsiktiga målet är att skapa en internationellt attraktiv destination för området vid Svinesundsbron. Om det är möjligt att uppnå vet ingen idag. Förstudien ska undersöka förutsättningar, hinder och möjligheter för att attrahera en stor och hållbar satsning inom turistnäringen. Det är en önskan att detta ska lyfta fram platsens fantastiska natur och kulturarv.

– Det är alldeles för tidigt att säga att vi kommer att kunna ge Svinesund det lyft som vi vill. Bland annat gör ägandet detta till en komplicerad uppgift. Ändå måste vi börja någonstans. Vi hoppas att denna studie ska vara ett första steg på vägen mot ett mer turistvänligt Svinesund. Vi vill involvera boende, företag och markägare i området i en första kartläggning. Tillsammans med de aktörer som har olika relationer till området vill vi titta på både hinder och möjligheter. Därför kommer vi att höra av oss och bjuda in till ett möte innan sommaren, säger Jens-Petter Berget, chef för samhällsutveckling i Halden kommun.

På den svenska sidan finns en blandning av statliga, kommunala och privata markägare. På norsk sida finns det främst privata markägare förutom att Statsbygg äger den gamla tullstationen.

Fler besökare
Den ståtliga bron, delvis byggd i bohusgranit, är ett skyddat kulturminne. I den vackra naturen finns flera vandringsleder, och passagen över Svinesund har en lång och spännande historia som gränsövergång. Möjligheterna är många.

– Europas vackraste gränsövergång är en oslipad diamant som erbjuder intressant kulturhistoria, en symbol för fredligt nordiskt samarbete och unik natur. Vi kan få fler besökare till vårt gränsområde om området utvecklas, säger Cecilia Nilsson i Svinesundskommittén.

Förstudien, som startar nu, pågår över hösten. När den är genomförd kommer det att tas ställning till om det finns underlag för att arbeta vidare med ett större projekt som kan ha en varaktighet på tre år.

Fakta om förstudien:

Förstudien är finansierad av Fyrbodals kommunalförbund, Haldens kommun, Interreg Sverige-Norge, Svinesundskommittén och Västra Götalandsregionen.

I tillägg är följande samarbetspartner involverade i arbetet: Bohusläns museum, Ekomuseum Gränsland, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Position Väst, Strömstads kommun, Tanums kommun, Viken fylkeskommun, Visit Østfold och Østfoldmuseene.

 

Kontakt:

Jens-Petter Berget, leder for samfunnsutvikling i Halden kommune, tel. +47 402 21 454

Cecilia Nilsson, VD, Svinesundskommittén, tel. +46-702-149024

PRESSEMELDING (NORSK)   PRESSMEDDELANDE (SVENSK)