Skrivelse – ”Den mest integrerade regionen i världen” samt svar från Utrikesdepartementet

Svinesundskommittén i samarbete med gränskommittén Värmland/Østfold har sänt nedan skrivelse till beslutsfattare på nordisk nivå, nationell nivå och regional nivå samt till Norsk-Svenska och Svensk-Norska Handelskammaren.

Ett av  gränskommittérnas uppdrag från Nordiska Ministerrådet är Att identificere grænsehindringer der skabes som følge af, at der findes landegrænser i en funktionelt sammenhængende region, og formidle disse til rette adressat.

Vår gränsregion är en funktionellt sammanhängande region och vi har nu identifierat gränshinder som skapas som följd av att det finns en landgräns och vi hoppas att vi förmedlat dem till rätt adressat.

Läs skrivelsen – Den mest integrerade regionen i världen 

Svar

Svinesundskommitténs skrivelse har den 25 februari besvarats av Anna Hallberg, Sveriges utrikeshandelsminister och ministern med ansvar för nordiska frågor. Anna Hallberg skriver att flera statsråd har initierat dialoger med Norge för att få till stånd en lösning kring situationen som råder för de svenskboende gränspendlarna. Anna Hallberg meddelar också att Sverige har lagt fram ett lagförslag om ett bättre nordiskt samarbete i gränsfrågor. 

Läs svaret från Utrikesdepartementet