”Sterkere sammen”: Viljan att stärka gränsregionen är påtaglig

Pandemins tuffa år fick riksgränsen mellan Sverige och Norge att märkas tydligare än någonsin. Under gränskonferensen ”Starkare tillsammans – Sterkere sammen” lyste en påtaglig och ömsesidig vilja om att sudda ut gränsen en gång för alla.

Politiker, företagare, forskare, statliga och kommunala tjänstepersoner samt ungdomar från Västra Götaland och Viken Fylkeskommune samlades på Brygga Kultursal i Halden under onsdagens konferens.

Norges näringsminister Jan Christian Vestre inledde konferensen med att hålla ett engagerat tal om möjligheterna till ett mer integrerat samarbete, om styrkorna i våra respektive länder och det faktum att Sverige och Norge är varandras viktigaste handelspartners. Han lyfte också betydelsen av ett samarbete i en tid av stora utmaningar som den osäkra säkerhetspolitiska situationen, den gröna omställningen, energikrisen och bristen av viktiga råvaror. Med pandemiåren i nära minne kungjorde han med lättnad att gränsen nu åter kan glömmas bort och att vi inför framtida kriser måste gå samman från dag ett och hitta goda gemensamma lösningar.

Vi är mer än grannar, vi är beroende av varandra! Sade Jan Christian Vestre.

Temat för konferensen var den gröna omställningen. Flera gränsregionala företag presenterade sina innovativa framgångar inom klimatsmart produktion med alger och trä som huvudråvara. Konferensen avslutades med ett panelsamtal mellan gymnasieungdomar från Strömstad och Halden, lokal- och regionalpolitiker samt representanter från Svenskt näringsliv och Norsk-svenska handelskammaren. Ett uppskattat inslag som satte flera aktuella frågor i fokus och som visade på en samsyn i mycket.

Svinesundskommitten var initiativtagare och arrangör för konferensen. Cecilia Nilsson, vd för kommittén betonar vikten av att stärka gränssamarbetet.

Jag hoppas att de 170 deltagarna känner sig inspirerade och kan använda kontaktnätet från konferensen för att bygga konkreta norsk-svenska aktiviteter som stärker oss som en attraktiv gränsregion för boende, besökare och företag, säger Cecilia Nilsson.

Annika Daisley är projektledare på Svinesundskommittén och arbetar med gränshinder, eller gränsmöjligheter som hon hellre vill kalla det. Hon är glad att så många visade intresse för konferensen och att det så tydligt framkom en samsyn i att stärka gränssamarbetet.

 Gränshinderarbetet huvudsyfte är att skapa tillväxt, innovation och arbetstillfällen. Starka regioner är framtidens vinnare.  Därför är det viktigt att samtalen fortsätter efter konferensen. Både formella som informella hinder behöver minimeras för att stärka företagens och offentliga aktörer utveckling i gränsregionerna, säger Annika Daisley.

Kontakt för vidare information:

Cecilia Nilsson, vd/daglig leder 070-214 90 24

cecilia.nilsson@svinesundskommitten.com

Projektledare gränshinder, Annika Daisley, 073-335 85 12

annika.daisley@svinesundskommitten.com