Linda Engsmyr i blå kostym står i talarstolen framför styrlsen.

Årsmötet ställer sig bakom brev till den norska och svenska regeringen

Under Svinesundskommitténs årsmöte 21 april (på Quality Hotel Sarpsborg) beslutades att skicka ut ett brev till svenska och norska regeringen med förslag på åtgärder gällande lastbilsköerna på E6 över nya Svinesundsbron. Lastbilskön orsakar stora problem, bland annat stora kostnader för företagen som i slutändan drabbar konsumenterna. Svinesundskommittén lyfter åtta punkter som medlemmarna vill uppmärksamma regeringarna i våra länder för att handeln kan förbättras och säkerheten öka. 

Läs det svenska och det norska brevet.

Förutom det aktuella hindret vid Svinesund, hade årsmötet även fokus på lärdomar från pandemin och den stängda gränsen. Espen Nakstad, assisterande direktör för Helsedirektoratet, var inbjuden för att berätta om de erfarenheter man har med sig från pandemin i Norge. Bifogat finns en artikel som ni får lov att använda, antingen precis som den är eller använda delar/citat. På styrelsemötet 11 november förra året bjöds Folkhälsomyndighetens chefsjurist, Bitte Bråstad in för att berätta om de svenska erfarenheterna av pandemin. Läs artikeln här.

På årsmötet omvaldes Linda Engsmyr från Sarpsborg kommun som ordförande och Kent Hansson, vice ordförande, Strömstad kommun.