Svinesundskommitténs goda samarbete fortsätter

Gränsen mellan Sverige och Norge har varit stängd i över ett år. Detta till trots fortsätter Svinesundskommitténs arbete, och verksamheten har funnit nya sätt att arbeta på för att bibehålla det gränsregionala samarbetet.

Sedan över ett år tillbaka har samtliga av Svinesundskommitténs möten genomförts digitalt – styrelsemöten, medlemsmöten, arbetsutskottmöten och senast årsmöte. Att verksamheten inte har kunnat mötas fysiskt har inte hindrat Svinesundskommittén från att arbeta, och närvaron bland representanter har i mångt och mycket varit hög eftersom restiden har försvunnit.

Under Svinesundskommitténs årsmöte som hölls den 16 april var Nordregio och WSP närvarande. Nordregio presenterade resultaten från den undersökning som gjorts kring stängda gränser och Covid-19 i Svinesundsregionen. Medlemmar kommer skriftligen lämna in synpunkter och förslag kring det policy-dokument som Nordregio arbetar på kring ett framtida nordiskt samarbete.

WSP har på uppdrag av Västra Götlandsregionen genomfört en utvärdering av Svinesundskommittén. Göran Hallin från WSP var närvarade på årsmötet för att presentera den rapport som beskriver samt analyserar Svinesundskommitténs förmåga att bidra till Västra Götalandsregionens övergripande mål. WSP:s slutsats är att Svinesundskommittén i stor grad bidrar med gränsregionalt mervärde och WSP anser att Västra Götalandsregionen bör utveckla sitt strategiska förhållningssätt till Svinesundskommittén.

Trots att tillvaron i gränsregionen har förändrats under det senaste året, och att tonen i media stundtals varit hård mellan Sverige och Norge, så har Svinesundskommittén fortsatt att driva sitt gränsregionala arbete och bibehållit goda samtal över gränsen. Gränsregioner har fått stort fokus nationellt och Svinesundskommittén har varit aktiv i att synliggöra problematik som uppstått, exempelvis kring gränspendlarnas utsatta situation. Svinesundskommittén fortsätter att arbeta för den gränsregionala utvecklingen.

Läs Nordregios rapport: Closed borders and divided communities: Status report and lessons from Covid-19 in cross-border areas

Läs WSP:s rapport: WSP: Analys av Västra Götalandsregionens stöd till Svinesundskommittén – På väg mot en sammanhållen territoriell strategi