Hoppa till innehåll

Om oss

Om Svinesundskommittén

Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner, Viken fylkeskommune och Västra Götalandsregionen. Syftet är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling i regionen.

Kommittén arbetar på uppdrag av medlemmarna och Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för regional utveckling och planering.

Våra fokusområden är blå och grön tillväxt, turism och gränsmöjligheter. Svinesundskommittén är en ideell förening och syftar till att vara ett forum för nordiskt samarbete.

Gruppbild på samtliga anstälda på Svinesundskommittén.
Vi jobbar på Svinesundskommittén. Från vänster: Lena Wallin, Annika Daisley, Isak Blomster Gyllenhak, Linda Smith, Denise Nilsson, Maria Andersson, Lars Nejstgaard och Cecilia Nilsson.

 

Svinesundskommitténs arbete

Vårt uppdrag är att stärka utvecklingen i regionen genom att försöka avskaffa gränshinder och skapa möjligheter för affärer, jobb och utbyte mellan länderna.

Kommitténs arbete utgår från VG 2030, Fyrbodals handlingsplan, Vikens fylkesplan, nordiskt samarbetsprogram för Regional utveckling och planering 2021-2024 (Interreg Sverige-Norge) samt medlemskommunernas uppdrag och mandat.

Svinesundskommittén är ett av tolv samarbetsområden som ingår i Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbete över gränsen. Vårt uppdrag är att:

  • Vara den institutionella infrastrukturen för det gränsöverskridande politiska samarbetet.
  • Gränsöverskridande samarbets- och tillväxtarena för lokala och regionala aktörer.
  • Initiera och driva gränsöverskridande utvecklingsprojekt.
  • Driva lösningsprocesser avseende gränshinder, medverka till gränsregionala möjligheter.
  • Öka kännedom om regionen.
  • Sätta regionens teman på de nationella agendorna.
  • Medverka i att genomföra Nordiska Ministerrådets samarbetsprogram för regional utveckling och planering.
  • Leda och driva den ideella föreningen Svinesundskommittén.

Svinesundskommitténs verksamhet finansieras via medlemsavgifter, bidrag från Nordiska ministerrådet och projektmedel från bland annat EU och region/fylke.

Kommitténs arbete utgår från följande strategier: Fyrbodals handlingsplan, Veien till en baerekraftig Viken, Västra Götaland 2030, nordiskt samarbetsprogram för Regional utveckling och planering 2021-2024 samt medlemskommunernas uppdrag och mandat. Svinesundskommittén omnämns som en viktig aktör för att stärka regionen i en analys från OECD, Territorial Reviews: The Megaregion of Western Scandinavia 2018.

En av Nordens starkaste gränsregioner


Vår vision:

Videreutveckla gränsområdet Østfold-Västra Götaland som den mest livskraftiga och hållbara skandinaviska gränsregionen

Övergripande mål:

  • Främja hållbar utveckling, tillväxt och arbetsmarknaden i Svinesundsregionen.
  • Bidra till att riksgränsen skapar möjligheter för invånare, besökande och näringsliv.