Om oss

Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner, Østfold Fylkeskommune och Västra Götalandsregionen. Syftet är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling i regionen.

Kommittén arbetar på uppdrag av medlemmarna och Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för regional utveckling och planering.

Våra fokusområden är blå och grön tillväxt, turism och gränshinder/gränsmöjligheter. Svinesundskommittén är en ideell förening och syftar till att vara ett forum för nordiskt samarbete.

Svinesundskommitténs arbete

Vårt uppdrag är att stärka utvecklingen i regionen genom att försöka avskaffa gränshinder och skapa möjligheter för affärer, jobb och utbyte mellan länderna.

Kommitténs arbete utgår från VG 2020, Fyrbodals handlingsplan, Østfolds fylkesplan, nordiskt samarbetsprogram för Regional utveckling och planering 2017-2020 (Interreg Sverige-Norge) samt medlemskommunernas uppdrag och mandat.

Svinesundskommittén är ett av tolv samarbetsområden som ingår i Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbete över gränsen. Vi ska bidra till att genomföra det nordiska samarbetsprogrammet för regional utveckling.

Verksamheten finansieras via medlemsavgifter, bidrag från Nordiska ministerrådet och projektmedel från bland annat EU och region/fylke.

Här finns även möjligheter att skapa gränsöverskridande offentliga samhällstjänster genom samarbete mellan kommuner. Svinesundskommittén omnämns som en viktig aktör för att stärka regionen i en analys från OECD, Territorial Reviews: The Megaregion of Western Scandinavia 2018.

En av Nordens starkaste gränsregioner


Vår vision:

En gränsregion med stark och hållbar tillväxt, där gränsen skapar möjligheter och ger värdeökning för boende, besökare och näringsliv.

Våra mål:

• Att utveckla Svinesundsregionen som en av Nordens mest attraktiva och starkaste gränsregioner för boende, näringslivsutveckling och turism.

• Att bidra till att riksgränsen representerar en möjlighet för utveckling i regionen (regiontillväxt).