Hoppa till innehåll

Om oss

Om Svinesundskommittén

Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner, Viken fylkeskommune och Västra Götalandsregionen. Syftet är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling i regionen.

Kommittén arbetar på uppdrag av medlemmarna och Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för regional utveckling och planering.

Våra fokusområden är blå och grön tillväxt, turism och gränshinder/gränsmöjligheter. Svinesundskommittén är en ideell förening och syftar till att vara ett forum för nordiskt samarbete.

Svinesundskommitténs arbete

Vårt uppdrag är att stärka utvecklingen i regionen genom att försöka avskaffa gränshinder och skapa möjligheter för affärer, jobb och utbyte mellan länderna.

Kommitténs arbete utgår från VG 2020, Fyrbodals handlingsplan, Vikens fylkesplan, nordiskt samarbetsprogram för Regional utveckling och planering 2021-2024 (Interreg Sverige-Norge) samt medlemskommunernas uppdrag och mandat.

Svinesundskommittén är ett av tolv samarbetsområden som ingår i Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbete över gränsen. Enligt vårt uppdrag som gränskommitté ska vi bidra till att:

  • Samla lokala och regionala aktörer
  • Samla in idéer, skapa nätverk och ekonomiska resurser till det gränsregionala samarbetet
  • Utifrån det nordiska ekonomiska bidraget utgöra den institutionella infrastrukturen för det lokala och regionala gränsöverskridande samarbetet
  • Identifiera gränshinder som skapas av att det finns riksgränser inom en funktionellt sammanhängande region, och förmedla dessa till rätt adressat
  • Arbeta med att bryta ner identifierade gränshinder
  • Stödja regional utveckling, innovation och tillväxt i ett hållbart perspektiv
  • Säkerställa lokal och regional förankring av det gränsregionala arbetet

Svinesundskommitténs verksamhet finansieras via medlemsavgifter, bidrag från Nordiska ministerrådet och projektmedel från bland annat EU och region/fylke.

Här finns även möjligheter att skapa gränsöverskridande offentliga samhällstjänster genom samarbete mellan kommuner. Svinesundskommittén omnämns som en viktig aktör för att stärka regionen i en analys från OECD, Territorial Reviews: The Megaregion of Western Scandinavia 2018.

En av Nordens starkaste gränsregioner


Vår vision:

En gränsregion med stark och hållbar tillväxt, där gränsen skapar möjligheter och ger värdeökning för boende, besökare och näringsliv.

Våra mål:

• Att utveckla Svinesundsregionen som en av Nordens mest attraktiva och starkaste gränsregioner för boende, näringslivsutveckling och turism.

• Att bidra till att riksgränsen representerar en möjlighet för utveckling i regionen (regiontillväxt).