Hoppa till innehåll

Politik

Svinesundskommitténs politiska struktur

Svinesundskommitténs beslutande organ är styrelsen och arbetsutskottet.

I styrelsen ingår två utsedda representanter från samtliga medlemskommuner och region/fylke. Styrelsen huvudsakliga arbetsuppgift är att diskutera och fatta beslut i ärenden av övergripande och principiell natur. Man fattar också beslut om verksamhetsbudget, projekt, godkännande av bokslut med mera.

Arbetsutskottets huvudsakliga arbetsuppgift är att diskutera och fatta beslut i ärenden som rör den löpande verksamheten. Utskottet ska också verkställa uppdrag som delegerats av styrelsen.

 

Coronapandemin var aldrig ett hinder för kommitténs samarbete över riksgränsen. För att symboliskt visa detta möttes arbetsutskottet på Gamla Svinesundsbron i september 2020. Då hade det gått ett halvår sedan de mötts fysiskt. Se filmen och intervjun med styrelseordförande Linda Engsmyr.