Styrelsen

Svinesundskommitténs beslutande organ är styrelsen och arbetsutskottet.

I styrelsen ingår två utsedda representanter från samtliga medlemskommuner och region/fylke. Styrelsen huvudsakliga arbetsuppgift är att diskutera och fatta beslut i ärenden av övergripande och principiell natur. Man fattar också beslut om verksamhetsbudget, projekt, godkännande av bokslut med mera.

Arbetsutskottets huvudsakliga arbetsuppgift är att diskutera och fatta beslut i ärenden som rör den löpande verksamheten. Utskottet ska också verkställa uppdrag som delegerats av styrelsen.

I styret sitter:

Kommune Ordinarie representant Ersättare/Vara
Bengtsfors kommun Per Jonsson Per-Erik Norlin
Dals-Eds kommun Per Jonsson Per-Erik Norlin
Fredrikstad kommune Jon Ivar Nygaard Bjørnar Laabak
Halden kommune Anne-Kari Holm Øivind Holt
Sarpsborg kommune Linda Engsmyr Svein Larsen
Strömstads kommun Kent Hansson Lars Tysklind
Tanums kommun Liselotte Fröjd Roger Wallentin
Västra Götelandsregionen Bijan Zainali Ulf Eriksson
Viken fylkesommune Cecilie Agnalt
Åmåls kommun Michael Karlsson Anne Sörqvist