Styrelsen

Svinesundskommitténs beslutande organ är styrelsen och arbetsutskottet.

I styrelsen ingår två utsedda representanter från samtliga medlemskommuner och region/fylke. Styrelsen huvudsakliga arbetsuppgift är att diskutera och fatta beslut i ärenden av övergripande och principiell natur. Man fattar också beslut om verksamhetsbudget, projekt, godkännande av bokslut med mera.

Arbetsutskottets huvudsakliga arbetsuppgift är att diskutera och fatta beslut i ärenden som rör den löpande verksamheten. Utskottet ska också verkställa uppdrag som delegerats av styrelsen.

I styret sitter:

Kommune Representant Vara
Aremark kommune Geir Aarbu Alf Ulven
Bengtsfors kommun Per Jonsson Susanne Öhrn
Dals-Eds kommun Martin Carling Per-Erik Norlin
Fredrikstad kommune Jon Ivar Nygaard Bjørn Laabak
Halden kommune Thor Edquist Inger Midtun
Hvaler kommune Eivind Norman Borge Kim-Erik Ballovarre
Melleruds kommun Tommy Johansson Ewa Pärsson
Rakkestad kommune Ellen Solbrække Lars-Kristian Holøs Pettersen
Rygge kommune Inger-Lise Skartlien Finn-Erik Blakstad
Råde kommune René Rafshol Frederikke Stensrød
Sarpsborg kommune Linda Engsmyr Svein Larsen
Strömstads kommun Peter Dafteryd Ronnie Brorsson
Tanums kommun Liselotte Fröjd Roger Wallentin
Trollhättan Tony Georgiou Anders Castberger
Västra Götelandsregionen Ulf Eriksson Uno Nilsson
Østfold fylkeksommune Tor Prøitz  
Åmåls kommun Michael Karlsson Anne Sörqvist