Evenemangsdatum: 26 juni 2024
 • Gränsmöjligheter

Almedalen 26 juni – Är en gemensam nordisk byggmarknad möjlig?

Brist på bostäder och kompetens, tillväxthinder, höga byggkostnader, räntor och stigande råvarupriser har skapat en kris i byggbranschen. Kan en gemensam nordisk byggmarknad bidra till att lösa kriserna inom byggsektorn och samtidigt bidra till ökad handel och tillväxt?

Gemensamma nordiska byggregler skulle öka företagens möjligheter att arbeta över gränserna, expandera marknaderna och minska byggkostnaderna. För att uppnå detta krävs politisk vilja och konkreta åtaganden på flera nivåer. Seminarierna, tre stycken, kommer att belysa fördelarna med en gemensam nordisk byggmarknad, lyfta röster från branschen och utforska hur gemensamma regler kan utöka marknaderna och förhoppningsvis minska byggkostnaderna. Diskussionen kommer även att röra strategier för att påskynda detta arbete.

Länk till seminariet: https://almedalsveckanplay.info/70973
Länk till livesändningen: https://youtu.be/zNm4TgsqOoE
Event ID: 70973

Program

15.15 Gemensam nordisk byggmarknad – en väg ur många kriser?

15.20 Del 1: Fakta och vinster med gemensam byggmarknad!
Läs mer om del1: EventID: 70993 

15.55 Del 2: Gemensamma regler – Kan förenkling och harmonisering sänka byggpriserna?
Läs mer om del 2: EventID 71000

16.25 Del 3: Slutpanel – Hur löser/övervinner vi svårigheter med gemensamma byggregler?
Läs mer om del 3: EventID 71005

16.50 Avrundning och medskick.

16.55 Tack för idag!

Program (PDF)

Medverkande:

 • Susanne Rudenstam, VD, Träbyggnadskansliet
 • Anders Ahnlid, generaldirektör, Kommerskollegium
 • Linn Laupsa, ordförande, Svinesundskommittén
 • David Josefsson, ledamot Civilutskottet, Riksdagen (M)
 • Janet Ågren, kommunalråd, Umeå Kommun (S)
 • Kjell Nilsson, utredare, Nilsson Landscape
 • Lars Lidén, programledare, BIM Alliance
 • Anna Ervast Öberg, operativ chef Folkhem, Nordr
 • Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter
 • Mikael Lindberg, försäljningschef, Martinsons Byggsystem
 • Johan Löfstrand, ordförande, Sveriges allmännytta

Logotyper för alla sponsorer.

Datum:26 juni 2024

Adress:Almedalen, Visby

Arrangör:Gränskommittén Midtskandia, Svinesundskommittén, Träbyggnadskansliet

Prenumerera
på vårt nyhetsbrev

Fyra gånger om året skickar vi på Svinesundskommittén ut vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet delar vi med oss av vad vi arbetar med, informerar om genomförda och kommande arrangemang, och delar annan information som kan vara intressant för våra läsare.

Vad letar du efter?

Sök på webbplatsen

Sök