Studieresans gäng står samlade inne på en brandstation med en brandbil i bakgrunden.
  • Gränsmöjligheter

Studieresa längs gränsen belyste samarbete inom beredskap och räddning

Pandemin satte etablerade samarbeten över gränsen ur spel och blev ett facit på hur samarbete försvåras när det oväntade inträffar och gränsen stängs. Pandemin visade också hur viktigt det är att utveckla samarbeten under lugna tider och att utbyta erfarenheter över gränsen. Svinesundskommittén bjöd därför in till en studieresa längs norsk-svenska gränsen för att belysa ämnet för räddningspersonal, myndighetspersoner och politiker.

Studieresan ”Beredskap över gränsen” gick till Kongsvinger, Eda och Eidskog. Syftet var att inspireras av det samarbetet som görs utmed gränsen i norra Värmland i Sverige och Innlandet i Norge. Resans teman var förbättrad beredskap, fördjupat samarbete och vikten av att överbrygga gränshinder för att skapa ett mer sammanhållet och effektivt samarbete över gränsen.

Arnfinn Strømstad, räddningschef i Glåmdal brannvesen visade runt på Kongsvingers nya brandstation som precis haft invigning. Han delade insikter om hur samarbetet fungerar över gränsen. Det gav en god stund till att samtala och utbyta erfarenheter.

Nästa stopp blev på den nya deltidsbrandstationen i Eidskog. Här mötte gruppen polischef Gjermund Thoresen som berättade om samarbetet mellan norsk-svensk polis och det pågående bygget av en gemensam polisstation vid Morokulien, på gränsen mellan Eda kommun i Sverige och Eidskog kommun i Norge.

I Eidskog mötte även Trond Erik Grundt upp med sitt team på Grensetjänsten Norge-Sverige. Detta ledde till värdefulla samtal om individuella utmaningar och rekryteringsfrågor i gränsregionen. Gruppen hann även med ett besök vid Fredsmonumentet Morokulien.

– Diskussioner fördes också med Länsstyrelsen, Statsförvaltaren och Tullverket som gav en inblick i gränssamarbetets möjligheter samt identifierade hinder som kan lösas med gemensamma insatser, berättar Maria Andersson, projektledare för Integrerad gränsregion, som arrangerade resan.

Studieresan skedde inom ramen för projektet Integrerad gränsregion som finansieras av Interreg Sverige – Norge, Västra Götalandsregionen och före detta Viken fylkekommune.

Se fler inlägg

Prenumerera
på vårt nyhetsbrev

Fyra gånger om året skickar vi på Svinesundskommittén ut vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet delar vi med oss av vad vi arbetar med, informerar om genomförda och kommande arrangemang, och delar annan information som kan vara intressant för våra läsare.

Vad letar du efter?

Sök på webbplatsen

Sök