Christer Hasslebäck och Jarmo Uusitalo med Linn Laupsa i mitten. Alla svartklädda och uppställda på rad, alla ler. I bakgrunden syns hyllor med böcker.
  • Basverksamhet

Ny ordförande och välkomnande av ny medlem i Svinesundskommittén

Fredagen den 12 april samlades representanter för Svinesundskommitténs medlemmar i Fredrikstad för årsmöte. På agendan stod bland annat val av ny ordförande och upptagande av Uddevalla kommun som ny medlem i föreningen. Dessutom var parlamentariker från Stortinget och Riksdagen inbjudna för att diskutera aktuella frågor.

Efter höstens val till kommun och fylkeskommun i Norge var flera nya personer på plats för att väljas in i Svinesundskommitténs styrelse som representanter för sina kommuner. För flera av de andra deltagarna innebar årsmötet det första tillfället sedan höstens styrelsemöte i Trollhättan att träffa sina kollegor på andra sidan gränsen.

Höstens val i Norge resulterade även i att Svinesundskommitténs dåvarande ordförande, Linda Engsmyr från Sarpsborg kommun, var tvungen att avsäga sig sitt uppdrag i föreningen. En av årsmötets höjdpunkter var därför valet av Linn Laupsa som ny ordförande. Linn är vice ordförande i Halden kommun och har suttit i styrelsen samt arbetsutskottet sedan förra årsmötet.

Efter årsmötet var parlamentariker från Stortingets Østfoldbänk och Riksdagens Norra Västra Götalandsbänk inbjudna för att diskutera aktuella frågor i de nationella parlamenten. Medverkande var Jonathan Svensson, Ole André Myhrvold, Kjerstin Wøyen Funderud, Tage Pettersen, Ingjerd Schou, Stein Erik Lauvås, Louise Thunström och Freddy André Øvstegård.

En av de största frågorna nationellt i både Norge och Sverige är försvarsfrågan. Flera parlamentariker lyfte hur Sveriges NATO-medlemskap innebär ett nytt säkerhetspolitiskt läge och vikten av att säkra gränskorsande infrastruktur.

Även Nordiska ministerrådets förslag att konkurrensutsätta gränskommittéernas finansiering togs upp. Stein Erik Lauvås berättade att ett enat Nordiskt råd nyligen fattat beslutet att uppmana Nordiska ministerrådet att i stället öka resurserna och se gränskommittéerna som en tillgång i arbetet med att uppnå visionen om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Slutligen kunde den nyvalda styrelsen välkomna Uddevalla kommun som ny medlem i Svinesundskommittén. Under våren bjöd Svinesundskommittén in flera kommuner, bland andra Uddevalla, att bli medlemmar. Uddevalla fattade snabbt det glädjande beslutet att ansöka om medlemskap. Christer Hasslebäck valdes in Uddevallas ledamot i styrelsen och Jarmo Uusitalo utsågs till ersättare.

Se fler inlägg

Prenumerera
på vårt nyhetsbrev

Fyra gånger om året skickar vi på Svinesundskommittén ut vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet delar vi med oss av vad vi arbetar med, informerar om genomförda och kommande arrangemang, och delar annan information som kan vara intressant för våra läsare.

Vad letar du efter?

Sök på webbplatsen

Sök