Representanter från gränskommittéerna står samlade på Köpenhamnsmötet 2024.
  • Basverksamhet
  • Gränsmöjligheter

Nytt finansieringsförslag kritiseras av de nordiska gränskommittéerna

Nordiska ministerrådet har föreslagit en ny finansieringsmodell som innebär att man vill slopa långsiktiga samarbetsavtal med gränskommittéerna och istället införa utlysning och anbudsförfarande. Gränskommittéerna menar att detta kommer konkurrensutsätta deras verksamheter och påverka det långsiktiga samarbetet negativt. I ett gemensamt brev till ministerrådets generalsekreterare Karen Elleman Jensen ber kommittéerna om ett möte för att diskutera förslaget.

Förslaget om en ny finansieringsmodell bottnar i den danska Riksrevisionens missnöje kring hur Nordiska ministerrådet har hanterat finansieringen av olika projekt.

— Danska riksrevisionen har kritiserat att Nordiska ministerrådet inte har tydliga kriterier eller offentliggör sina utlysningar så att alla berörda har chans att söka. I vårt fall finns inga andra möjliga sökande än de tolv gränskommittéerna som täcker alla gränsområden i Norden mellan Danmark-Sverige, Sverige-Norge och Sverige-Finland. Riksrevisionen har inte hittat några fel i gränskommittéernas arbete, men vi blir lidande när ministerrådet gör om metoder och rutiner för all verksamhet, säger Cecilia Nilsson, vd för Svinesundskommittén.

Louise Åsenfors, ersättare regionstyrelsen Västra Götaland och medlem i Svinesundskommitténs styrelse, kommenterar finansieringsförslaget:

— Det är bra att Nordiska Ministerrådet nu skapar ordning och reda. Men det blir fel när gränskommittéerna ska bära ansvaret där andra misslyckats. Att förändra finansieringsmodellen på föreslagna sätt försvårar gränskommittéernas pågående arbete för den nordiska integrationen, säger hon.

Gränskommittéerna har under 2023 tagit initiativ till att stärka samarbetet dem emellan, vilket skulle försvåras med det nya finansieringsförslaget. Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling står på gränskommittéernas sida och föreslår att initiativet ska ligga till grund för Nordiska ministerrådets framtida arbete under perioden 2025–2030.

— Att driva företag och bo i ett gränsområde är en klar utmaning eftersom det är två länders lagstiftning som råder. Vi vill att Nordiska ministerrådet stödjer samarbetet som nu håller på att utveckla sig mellan gränskommittéerna. Vi är oroliga för att en onödig konkurrenssituation raserar tilliten som finns och vårt motto ”Tillsammans är vi starkare”, säger Cecilia Nilsson.

Brevet finns att läsa här nedan:

Brevet till generalsekreterare Karen Elleman Jensen

Se fler inlägg

Prenumerera
på vårt nyhetsbrev

Fyra gånger om året skickar vi på Svinesundskommittén ut vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet delar vi med oss av vad vi arbetar med, informerar om genomförda och kommande arrangemang, och delar annan information som kan vara intressant för våra läsare.

Vad letar du efter?

Sök på webbplatsen

Sök