Dr. Kjell Nilsson
  • Gränsmöjligheter
  • Grön tillväxt

Stor medial uppmärksamhet kring harmonisering av nordiska byggregler

Via ett samarbete mellan Svinesundskommittén, Association of European Border Regions (AEBR) och Nordiska Ministerrådet har gränshindret kring Nordens olika byggregler dragit till sig stor uppmärksamhet i media. Totalt har elva artiklar publicerats i Sverige, Norge, Finland och Danmark där problematiken och konkreta förslag på lösningar presenteras.

Gemensamma nordiska byggregler skulle öka företagens möjligheter att arbeta med byggande på båda sidor om gränsen, utöka marknaderna och minska byggkostnaderna – detta belystes under seminariet ”Harmonisation of Nordic Building Regulations” 23 mars 2023 i Oslo, som arrangerades av Svinesundskommittén tillsammans med AEBR och Nordiska Ministerrådet. På plats fanns företagare, branschorganisationer, myndigheter och politiker för att diskutera de nordiska ländernas olika byggregler och standarder, hur de påverkar möjligheten att verka över nationsgränserna, möjliga sätt att förenkla eller harmonisera regelverket så att Norden blir en enhetlig byggmarknad samt att marknadsmöjligheterna för entreprenörer förbättras. Drivkraften är sänkta kostnader samt en nordisk harmonisering av klimatdeklarationer för byggnader. För att det ska bli möjligt att nå en harmonisering krävs politisk vilja och åtagande/löften på ministernivå.

I samband med seminariet fick Dr Kjell Nilsson i uppdrag att skriva en artikel där han belyser problematiken samt presenterar konkreta förslag på hur gränshindret skulle kunna lösas. Detta har resulterat i totalt elva publicerade artiklar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nilsson menar att det är framför allt två faktorer som gör att förutsättningarna idag är bättre än på länge. Den ena är tendensen att byggreglerna görs mindre detaljerade. Man för över mer ansvar på byggindustrin, och öppnar därmed för mer innovativa sätt att lösa kraven. Den andra handlar om digitaliseringen av byggprocessen som kräver en klar och entydig terminologi vilket är en nödvändig förutsättning för harmonisering av regelverken.

Svinesundskommittén har sedan flera år ett engagemang i att öka trähusbyggandet i Norden och gläds mycket åt att ämnet uppmärksammas.

Läs mer om seminariet i Oslo : ”Harmonisation of Nordic Building Regulations” 

Nedan hittar du samtliga elva artiklar som har publicerats i Norge, Sverige, Finland och Danmark:

Se fler inlägg

Prenumerera
på vårt nyhetsbrev

Fyra gånger om året skickar vi på Svinesundskommittén ut vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet delar vi med oss av vad vi arbetar med, informerar om genomförda och kommande arrangemang, och delar annan information som kan vara intressant för våra läsare.

Vad letar du efter?

Sök på webbplatsen

Sök