Anja Lillerud till vänster och Linda Smith till höger.
  • Basverksamhet

Svinesundskommittén fördubblar kommunikationskapaciteten

Hög aktivitetsnivå och nya projekt gör att Svinesundskommittén har ökat kommunikationskapaciteten med 100 procent. Nyanställda Anja Lillerud från Halden ska tillsammans med Linda Smith se till att kommitténs gränsregionala arbete blir ännu bättre känt i båda länderna.

Kommunikation är en viktig del av arbetet för Svinesundskommittén. Projekten som kommittén initierar och driver har som mål att identifiera och lösa gränshinder, främja grön och blå tillväxt samt turism i gränsregionen.

– Vi har fått medel till två nya projekt, ”Hållbar platsutveckling – Gamla Svinesundsbron” och ”Skandinaviska cirkulära industriparker”, vilket gör det möjligt att anställa en ny kommunikatör, berättar Cecilia Nilsson, VD på Svinesundskommittén.

Nyckeln till framgång

För att uppnå effektiva resultat, samarbetar Svinesundskommittén med politiker, myndigheter, näringsliv och andra samhällsaktörer som berörs av utvecklingsarbetet i de olika projekten.

God och målmedveten kommunikation är ett centralt verktyg för att uppnå detta.

– Vi har en målsättning att nå bättre ut till myndigheter och beslutsfattare med det arbete vi gör och de resultat vi uppnår. Detta gäller särskilt inom vårt fokusområde blå tillväxt. Både Norge och Sverige måste vara med på banan för att det ska vara möjligt lösa dagens gränshinder, säger Nilsson.

Från en till två kommunikatörer

Anja Lillerud kommer från tjänsten som kommunikatör vid forsknings- och innovationsföretaget Smart Innovation Norway i Halden. Hon har lång erfarenhet som journalist och har bland annat arbetat på NRK Østfold och Halden Arbeiderblad. I grunden har Anja Lillerud en kandidatexamen i internationell marknadskommunikation med inriktning tyska, från Høgskolen i Østfold och en ledarutbildning i försvaret.

– Det jag gillar allra bäst med kommunikationsarbete är att man kommer nära händelser och samhällsliv. En del av anledningen till att jag ville arbeta hos Svinesundskommittén är att jag ansåg det som en unik möjlighet att lära känna storregionen jag bor i bättre och bidra till dess utveckling, säger Lillerud.

Anja Lillerud kommer främst att jobba i projekt inom blå tillväxt och turism.


Kontakta Anja

Linda Smith jobbar främst i projekt inom turism och gränsmöjligheter/ -hinder.


Kontakta Linda

Se fler inlägg

Prenumerera
på vårt nyhetsbrev

Fyra gånger om året skickar vi på Svinesundskommittén ut vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet delar vi med oss av vad vi arbetar med, informerar om genomförda och kommande arrangemang, och delar annan information som kan vara intressant för våra läsare.

Vad letar du efter?

Sök på webbplatsen

Sök