Cecilia Nilsson, vd för Svinesundskommittén.
  • Basverksamhet

Värdefull tid avsattes i kommunfullmäktige för Svinesundskommittén

Under årets första kommunfullmäktige i Strömstad, 8 februari, fick Svinesundskommittén 30 värdefulla minuter till att presentera verksamheten, pågående projekt och det senaste årets framgångar. Svinesundskommittén hoppas nu att andra kommuner vill ta efter.

Det är viktigt att Svinesundskommitténs arbete synliggörs, både för utomstående och för medlemmarna. Det var därför mycket uppskattat från kommitténs sida att Strömstads kommunfullmäktige avsatte generöst med tid under torsdagens möte. Svinesundskommitténs vd Cecilia Nilsson berättade om de pågående Interreg-projekten Besöksnäring 2.0 och Integrerad gränsregion, hon lyfte arbetet inom utvalda gränshinder och presenterade framgångar som gjorts den senaste tiden. Fullmäktige fick titta på några informativa filmklipp för att få en djupare inblick i verksamheten och utvalda ämnen. Cecilia presenterade även grundstenarna i verksamheten och organisationens bakgrund.

Flera ledamöter passade på att ställa frågor. Åsa Torstensson(c), ordförande i Föreningen Norden, tillika ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, tog tillfället att lyfta finansieringen från Nordiska Ministerrådet. Det finns en pågående utredning inom Nordiska Ministerrådet där förslaget är att dra ner finansieringen till de nordiska gränskommittéerna.
− Ska vi vara oroliga, med tanke på att det utgör en femtedel av finansieringen? undrade Åsa Torstensson.
Cecilia Nilsson välkomnade frågan och svarade på det vi vet idag, att det finns förslag som ska ut på remiss och att beslut tas i juni.
− Finansieringen från Nordiska ministerrådet är väldigt viktig. Det har funnits förslag från tjänstepersoner i sekretariatet i Danmark att man ska dra ner finansieringen till gränskommittéerna i Norden, sa Cecilia.

Cecilia framhöll att gränskommittéerna har ett starkt stöd hos Nordiska rådet.
− Där finns ett utskott som jobbar med regional utveckling och som uttryckt sig kraftfullt tidigare när det varit hot mot gränskommittéerna, och som sagt att det här är en jätteviktig verksamhet, förklarade Cecilia.
Svinesundskommittén har även samtalat med statssekreteraren hos landsbygdsministern.
− Vi upplever att vi även fått gehör från Sveriges regering att det lokala och regionala arbetet är väldigt viktigt, berättade Cecilia och framhöll att Sverige är ordförandeland för Nordiska Ministerrådet 2024.

Cecilia Nilsson vid podiet på Strömstads kommunfullmäktige.

Marie Rask(s) ledamot i kommunfullmäktige och ombudsman inom Handels, lyfte köerna vid Svinesundsbron. Hon undrade varför inte fackförbunden finns representerade vid de samrådsmöten som Svinesundskommittén initierat och som hålls två gånger i året.
− Var är transportarbetarförbundet i det här sammanhanget till exempel? frågade Marie Rask.
Cecilia Nilsson bemötte frågan med positiv respons.
− Det är ett bra förslag. Vi har mött de på olika konferenser och vet att de är engagerade i frågan, så jag tar med mig detta, sa Cecilia.

Kent Hansson(s), ledamot i kommunfullmäktige och vice ordförande i Svinesundskommittén, passade på att lyfta värdet av att vara medlem i kommittén.
− Svinesundskommitten utgör en naturlig arena för politiker i medlemskommunerna att skapa gränsöverskridande relationer. Genom politiskt samarbete och dialog kan man skapa en plattform för att förebygga, lösa frågor och bidra till en hållbar utveckling i regionen, sa Kent.

Se inspelningen från kommunfullmäktige via länken. Svinesundskommitténs presentation börjar 35 minuter in i sändningen. 

Se sändningen från kommunfullmäktige

Se fler inlägg

Prenumerera
på vårt nyhetsbrev

Fyra gånger om året skickar vi på Svinesundskommittén ut vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet delar vi med oss av vad vi arbetar med, informerar om genomförda och kommande arrangemang, och delar annan information som kan vara intressant för våra läsare.

Vad letar du efter?

Sök på webbplatsen

Sök