Svinesundsbron

Svinesundskommitténs fundament är gränsregionalt politiskt samarbete

Svinesundskommittén är platsen för det politiska samtalet över gränsen mellan Norge och Sverige. Vi driver projekt för affärer, jobb och utveckling genom ett brett kontaktnät ut i företag, akademi och myndigheter. De gränsregionala frågorna lyfter vi till beslutsfattare från nationell till europeisk nivå.

Vi är en ideell förening som grundar sig i ett politiskt samarbete mellan 15 svenska och norska kommuner, Västra Götalandsregionen och Østfold fylkeskommune. Vi arbetar på uppdrag av våra medlemmar och Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för regional utveckling och planering. Vi är ett forum för nordiskt samarbete. Våra fokusområden är blå och grön tillväxt, turism och gränsmöjligheter.

Svinesundskommitténs arbete

Vårt uppdrag är att stärka utvecklingen i regionen. Vi arbetar för att ta bort de hinder som nationsgränserna skapar och ge möjligheter för invånare att jobba, driva företag och samarbeta mellan Norge och Sverige.

Vårt uppdrag är att:

  • Vara den institutionella infrastrukturen för det gränsöverskridande politiska samarbetet.
  • Gränsöverskridande samarbets- och tillväxtarena för lokala och regionala aktörer.
  • Initiera och driva gränsöverskridande utvecklingsprojekt.
  • Driva lösningsprocesser avseende gränshinder, medverka till gränsregionala möjligheter.
  • Öka kännedom om regionen. Sätta regionens teman på de nationella agendorna.
  • Medverka i att genomföra Nordiska Ministerrådets samarbetsprogram för regional utveckling och planering.
  • Leda och driva den ideella föreningen Svinesundskommittén.

Svinesundskommitténs verksamhet finansieras via medlemsavgifter, bidrag från Nordiska ministerrådet, verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionen och projektmedel från bland annat EU och fylkeskommunen (region).

Vårt arbete utgår från medlemmarnas utvecklingsstrategier:

Viken regional planstrategi 2021-2030 ( Fr.o.m. 2024 är Viken upplöst och Østfold fylkeskommune är vårt medlemsfylke), regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2030, verksamhetsplan för Fyrbodals kommunalförbund, Nordiska Ministerrådets samarbetsprogram för regional utveckling och planering 2021-2024. Svinesundskommittén omnämns som en viktig aktör för att stärka regionen i en analys från OECD, ”Territorial Reviews: The Megaregion of Western Scandinavia 2018.”

En av Nordens starkaste gränsregioner

Vår vision:

Vidareutveckla gränsområdet Østfold-Västra Götaland som den mest livskraftiga och hållbara skandinaviska gränsregionen

Övergripande mål:

  • Främja hållbar utveckling, tillväxt och arbetsmarknaden i Svinesundsregionen.
  • Bidra till att riksgränsen skapar möjligheter för invånare, besökande och näringsliv.

Vad letar du efter?

Sök på webbplatsen

Sök