Riksgransen

Nordiska ministerrådet

De nordiska regeringarnas samarbetsorgan

Nordiska ministerrådet bildades 1971 och är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna har det övergripande ansvaret.

De fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland har ett unikt kulturellt och politiskt samarbete. Det täcker ett spektrum av områden och är en viktig del i det europeiska och internationella samarbetet.

Målet för samarbetet är att utveckla den nordiska samhörigheten, öka kompetensen och konkurrenskraften. Tack vare samarbetet och nordiska överenskommelser ska ländernas medborgare kunna umgås så smidigt som möjligt. Några goda exempel är passfrihet, fri arbetsmarknad och möjlighet att studera i andra nordiska länder.

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet varar ett år i taget och roterar mellan de fem nordiska länderna. Under 2024 är Sverige ordförande.

Som gränskommitté i Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbete ska vi enligt avtal bidra till att samla lokala och regionala aktörer, identifiera och arbeta med att bryta ner gränshinder som skapas av riksgränser och stödja regional utveckling, innovation och tillväxt.

Svinesundskommittén samarbetar tätt med övriga gränskommittéer och Grensetjänsten Norge-Sverige. Genom att ingå i Nordiska Ministerrådets regionalpolitiska samarbete får vi tillgång till kunskap och vi säkerställer att vårt gränsregionala arbete bidrar till de nordiska strategierna så väl som de lokala och regionala.

Läs om Nordiska ministerrådet

 

Vad letar du efter?

Sök på webbplatsen

Sök