Ledamöterna i Politiskt Forum Skagerrak.

Politiskt Forum Skagerrak

Norsk-svenskt politikersamarbete

Skagerrak påverkas av lokala, regionala och nationella beslut i tre länder. Ett friskt och produktiv Skagerrak är beroende av att planering, utveckling och användning betraktas ur ett helhetsperspektiv över förvaltningsgränserna. Ett antal projekt under de senaste 20 åren har pekat på behovet av en gemensam plattform för regelbundna tvärsektoriella diskussioner på regional politisk nivå om hållbar utveckling, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Vestfold og Telemark fylkeskommune, Viken fylkeskommune och Västra Götalandsregionen beslutade under försommaren 2022 att etablera Politiskt Forum Skagerrak. Forumets ledamöter är politiska representanter som utses av varje medlemsorganisation, en ordinarie och en ersättare per organisation. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är observatör och samarbetspartner till forumet.

Arbetet ska bygga på nära samarbete med akademi och forskningsinstitut samt relevant näringsliv, branschorganisationer och företagare.

Det övergripande målet för forumet är ”Et friskt och produktivt Skagerrak som en tydelig resurs for bærekraftig utvikling”. Forumet startade arbetet 2022 med fokus på näringslivsutveckling och vattenbruk.

Forumets uppgifter

Forumets uppdrag är att vara ett forum för information, dialog, och koordinering om gemensamma utmaningar och möjligheter. Forumet kan utfärda rekommendationer till medlemmarnas respektive andra organisationer.

Exempel på uppgifter:

  • Utbyte av kunskap om påverkan och användning av havsområdet samt pågående utvecklingsarbete.
  • Politisk påverkan – att hitta lösningar på frågor identifierade av forskare, planerare, företag och intressenter för nationell och internationell politik för Skagerrak.
  • Dialog – att ta initiativ till möten mellan aktörer och öka förutsägbarheten för användning av marina resurser.
  • Resurser till utvecklingsprojekt – stödja aktörers ansökningar om extern finansiering.

Sekretariat

Svinesundskommittén utgör forumets sekretariat. Vi är en av tolv gränskommittéer i Norden och har Viken fylkeskommune och Västra Götalandsregionen som medlemmar, liksom kommuner längs gränsen. Ett av våra fokusområden i verksamhetsplanen är  blå tillväxt och har under flera år lett processer i gränsregionen kring det blå. Den senaste är Interreg-projektet ”Marint Gränsforum Skagerrak”(2019-2022).

Svinesundskommittén leds av en styrelse, som består av ledande politiker, och ett arbetsutskott som styr verksamheten.

Kontakt

Lars Nejstgaard
Processledare – Politiskt Forum Skagerrak
+46 (0)76-633 42 12
lars.nejstgaard@svinesundskommitten.com

Vad letar du efter?

Sök på webbplatsen

Sök