Svinesundskommitténs årsmöte. Bilden visar bord med papper och ryggar på styrelseledamöter syns i förbrunden. I bakgrunden sitter mötets ordförande och sekreterare.

Protokoll

Här hittar du Svinesundskommitténs olika protokoll från 2013 och fram.

AU-protokoll

Vad letar du efter?

Sök på webbplatsen

Sök