Bild från paneldebatt under seminariet i Almedalen 2024. FOTO: Region Gotland

Gemensamma byggregler i Norden kan förverkligas – det befästes på Sveriges största politiska arena

ALMEDALEN: Sverige och Norge har bland de högsta byggkostnaderna i Europa. Gemensamma byggregler skulle sänka priserna samtidigt som det skulle öka jobbmöjligheterna. Under Almedalsveckan arrangerade Svinesundskommittén tillsammans med gränskommittén MidtSkandia och Sveriges Träbyggnadskansli ett seminarium som belyste problematiken och möjligheterna.

I tider då branschen kämpar med nedgång i byggaktiviteten, skulle möjligheten till en utvidgad marknad över landsgränserna göra en stor skillnad för företagen.
Anders Ahnlid, generaldirektör för Kommerskollegium och Sveriges representant i Nordiska ministerrådets gränshinderråd, framhävde under seminariet att gemensamma byggregler och standarder även kan få betydelse utanför Norden.

– Vi är världens tionde största ekonomi. Vi skulle kunna spela en roll internationellt om vi agerar tillsammans, sa Ahnlid.

Under seminariet framkom flera skäl till att tiden är mogen för de nordiska länderna att enas om ett gemensamt regelverk för byggbranschen.

– Om Norden menar allvar med visionen om att bli världens mest hållbara och integrerade region till 2030, behöver vi lyfta blicken och fokusera på affärsmöjligheter med en gemensam byggmarknad. Utvecklingen av nya produktionsmetoder inom hållbart industriellt byggande är avgörande. Västsverige har en lång erfarenhet och stark position inom industriella produktionsprocesser. Genom att samarbeta över gränserna och främja innovationer kan vi skapa en framtid där hållbart byggande blir normen och bidrar till en mer hållbar värld, säger Annika Daisley, projektledare, Svinesundskommittén.

LÄS NYHETEN: Gemensamma byggregler i Norden kan förverkligas – det gäller bara för ministrarna att bestämma sig

SE SEMINARIET: Ta del av det inspelade seminariet: https://www.youtube.com/watch?v=zNm4TgsqOoE 

Kontaktpersoner

Kjell Nilsson
nilsson.landscape@gmail.com +46 72 300 8857

Susanne Rudenstam
susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se +46 70 214 37 72

Medverkande

 • Kjell Nilsson, utredare, Nilsson Landscape
 • Susanne Rudenstam, VD, Sveriges Träbyggnadskansli
 • Anders Ahnlid, generaldirektör, Kommerskollegium
 • Linn Laupsa, ordförande, Svinesundskommittén
 • David Josefsson, ledamot Civilutskottet, Riksdagen (M)
 • Janet Ågren, vice ordförande, Trästad Sverige, Umeå kommun (S)
 • Lars Lidén, programledare, BIM Alliance
 • Anna Ervast Öberg, operativ chef Folkhem, Nordr
 • Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter
 • Mikael Lindberg, försäljningschef, Martinsons Byggsystem
 • Johan Löfstrand, ordförande, Sveriges allmännytta, Riksdagen (S)

Medlemmar i Svinesundskommittén

Se fler pressmeddelanden

Prenumerera
på vårt nyhetsbrev

Fyra gånger om året skickar vi på Svinesundskommittén ut vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet delar vi med oss av vad vi arbetar med, informerar om genomförda och kommande arrangemang, och delar annan information som kan vara intressant för våra läsare.

Vad letar du efter?

Sök på webbplatsen

Sök