Lastbilskö som syns på håll över nya Svinesundsbron.

Omkörningsförbudet för lastbilar upphävs

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva omkörningsförbudet för lastbilar i södergående riktning på E6, vid Svinesund. De nya reglerna träder i kraft 26 augusti. Statens vegvesen i Norge följer Länsstyrelsens beslut och kommer att upphäva omkörningsförbudet i södergående riktning på norsk sida av E6.

I oktober förra året skickade Svinesundskommittén ett brev till Länsstyrelsen i Västra Götaland innehållande en kravlista på åtgärder i syfte att lindra kösituationen på E6 vid Svinesund, in mot Sverige.

LÄS MER: Krav på åtgärder för kaotisk trafiksituation vid Svinesund

Omkörningsförbudet har gjort att tomma lastbilar tvingats stå kvar i högerfältet och bidragit till att kön varit ännu längre än nödvändigt. De långa köerna med stillastående lastbilar har även ökat olycksrisken. Branschorganisationerna Sveriges åkeriföretag och Norges lastebileier-Forbund står bakom kravet om att upphäva omkörningsförbudet från 2014, som gäller lastbilar på över 3,5 ton.

Trafiksituationen med kilometerlånga köer på E6 har varit ett växande problem och som troligen nådde kulmen i början av förra året. I mars 2023 dokumenterades en över två kilometer lång kö av lastbilar som skulle passera gränsen in till Sverige, över Svinesundsbron.

SE FILMEN: Lastbilskö 23 mars 2023

Lastbilsköerna vid Svinesund är något som Svinesundskommittén har påtalat under en längre tid och sedan flera år tillbaka finns en samarbetsgrupp för gränspassagen, initierad av kommittén. Gruppen består av representanter från Norges Lastebileier-Forbund, Sveriges Åkeriföretag, Trafikverket, Statens vegvesen, Tullverket och Tolletaten.

I takt med att trafiksituationen förvärrats de senaste åren, har samarbetet i gruppen intensifierats. Vi gläds därför åt flera positiva förändringar som tillkommit i det senaste. Bland annat har Tullverket omorganiserats så att ledningen nu kommer närmare tullkontoret vid Svinesund. De har även stärkt kapaciteten genom att öka antalet klareringsluckor från sex till tio.

Till hösten startar även Yrkesvux-utbildningen ”Tulladministratör” på Strömstad Gymnasium där bland annat Svinesundskommittén varit behjälpliga.
Mer information

Svinesundskommittén återkommer efter sommaren med erbjudande om pressträff.

Svinesundskommitténs medlemmar

Se fler pressmeddelanden

Prenumerera
på vårt nyhetsbrev

Fyra gånger om året skickar vi på Svinesundskommittén ut vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet delar vi med oss av vad vi arbetar med, informerar om genomförda och kommande arrangemang, och delar annan information som kan vara intressant för våra läsare.

Vad letar du efter?

Sök på webbplatsen

Sök