Projekt

  • Avslutade projekt
  • Blå tillväxt

Marint Gränsforum Skagerrak

 I gränsområdet mellan Sverige och Norge delar vi ett havsområde med en unik marin miljö, med höga naturvärden och marina nationalparker på båda sidorna av gränsen. Med undantag för ett begränsat fiske och vattenbruk är den marina näringslivsutvecklingen i sin linda men det finns en stor potential att utveckla fler företag som på olika sätt nyttjar havet och dess resurser på ett hållbart sätt i sina affärsmodeller.

Musslor

Att vi förvaltar och utvecklar denna del av Skagerrak på ett klokt, långsiktigt och hållbart sätt är i allas intressen. EUs satsningar inom ”Blue Growth” med hållbar användning av havets och sjöars resurser motiverar arbetet. Det 14 målet av de 17 globala målen förtydligar vad hållbarhet är inom de marina näringarna.

Genom samverkan över gränsen och med ett transdisciplinärt arbetssätt skall Skagerrak stärkas som en livskraftig miljö och en blå tillväxtregion, och samtidigt värna om den värdefulla miljö som bl.a. nationalparkerna utgör för en hållbar utveckling. Projektet ska leda till varaktiga arbetsformer och mötesplatser både politiskt och administrativt för att kunna följa upp insatsområdena efter att projektet är avslutat.

”Marint gränsforum Skagerrak” skall möjliggöra en ökad näringslivsutveckling i Skagerrak. Områdena Havsförvaltning, forskning och akademi ska stödja en långsiktig hållbar näringsutveckling.

Projektorganisation

Projektägare Sverige: Svinesundskommittén
Medsökande: Länsstyrelsen Västra Götaland och Göteborgs Universitet/Tjärnö Marina Laboratorium
Projektägare Norge: Viken Fylkeskommune

Finansiärer

interreg sverige-norge logo
Logotyp Svinesundskommittén
Logotyp Viken fylkeskommune
Göteborgs Universitet logo
Länsstyrelsen
VG_regionen
vtfk-alternativ-logo-rgb
Strömstad kommun
Hvaler-Kommune_pikselert
Fredrikstad kommune
Tanums kommun
Sarpsborg kommune
Ostrea logo
Catxalot logo
Bryggudden logo
Nordic seafarm logo
Havstenssunds-Ostron-logo

Vad letar du efter?

Sök på webbplatsen

Sök